Spotlight China: Vernieuwende aanpak voor het nieuwe dierenasiel in Guangzhou

The phrases “dog welfare” and “adoption” were repeated in speeches during the opening ceremony as well as on posters and signs throughout the building

De afgelopen jaren wint het houden van een hond als huisdier in China razendsnel aan populariteit. Maar dat er meer honden worden gehouden, wil nog niet automatisch zeggen dat eigenaren ook weten hoe ze hun dier op een verantwoorde manier moeten verzorgen. In de op twee na grootste stad van China, Guangzhou, nemen de problemen toe als gevolg van een gebrek aan kennis bij huisdiereigenaren.

Doordat mensen vaak niet genoeg weten over een goede verzorging van hun hond, of de middelen hiervoor niet hebben, zijn er veel baasjes die hun dier niet steriliseren, vaccineren of aanlijnen, en die hun behoeften niet opruimen. Dit geeft gezondheidsproblemen bij de dieren en overlast voor de omwonenden – die zijn bang en ergeren zich aan de dagelijkse overlast die deze dieren en hun eigenaren veroorzaken. Onverantwoordelijke eigenaren zijn er de oorzaak van dat er grote aantallen dakloze dieren op straat zwerven.

Overal in de wereld worden dierenasiels vaak gezien als de ‘oplossing’ voor situaties die overlast veroorzaken en de volksgezondheid bedreigen. In China worden gemeentelijke asiels gebouwd en beheerd door het Publieke Veiligheidsbureau, de Chinese versie van een lokale politiemacht, die in elke provincie en gemeente in China vertegenwoordigd is. Bij de bouw van een asiel in Guangzhou koos het lokale veiligheidsbureau er echter voor de zaken eens anders aan te pakken dan anders.

In plaats van het opvangcentrum zelf te bouwen, schakelde het bureau een lokale dierenbeschermingsorganisatie in om het opvangcentrum te ontwerpen en te bouwen. Daarnaast werd bovendien advies ingewonnen bij dierenwelzijnsorganisaties als het IFAW en de SPCA in buurland Hongkong.

Toen het nieuwe asiel van het Veiligheidsbureau in Guangzhou op 20 april feestelijk werd geopend, waren we dan ook zeer benieuwd naar het resultaat. Het IFAW is zich ervan bewust, dat problemen met honden en katten in een woonomgeving niet kunnen worden opgelost met de bouw van asielen alleen, maar met een goede aanpak kunnen ze wel van grote meerwaarde zijn voor mens en dier.

Toen we de officiële opening bijwoonden, waren we dan ook zeer verheugd dat veel van onze suggesties en voorlichtingsmaterialen in het gebouw waren verwerkt. Er hangen grote borden met gedetailleerde, kleurige foto’s waarop uitleg wordt gegeven over verantwoorde huisdierzorg en de voordelen die daar aan vastzitten. Het opvangcentrum is licht en vrolijk, met veel grote ramen, is goed geventileerd en heeft over de hele linie een positieve uitstraling.

Van binnen is het gebouw onderverdeeld in zeven ruimtes: een kantoorruimte, een opnameruimte, een quarantaine-/observatieruimte, een huisvestingsruimte, een adoptieruimte, een voorlichtingsruimte, en een ruimte voor gedragstraining en beweging. Het hele opvangcentrum biedt plaats aan 500 honden, maar op dit moment zitten er slechts 200. Een opvallende en welkome verandering ten opzichte van de meeste opvangcentra die we in China zien, die voortdurend overvol zitten met meer dieren dan ze aan kunnen.

Van honden die naar het asiel worden gebracht, wordt eerst informatie ingevoerd in de computerdatabase. Onder meer over de opnamedatum, het ras, het uiterlijk, de gezondheid en de medische geschiedenis van de hond. Hierna wordt elke hond in quarantaine geplaatst, een heel belangrijke stap. Het isoleren en observeren van honden die een opvangfaciliteit binnenkomen, is cruciaal om de overdracht van ziekten van nieuwkomers op reeds aanwezige honden te voorkomen. Na deze observatieperiode worden gezonde honden overgebracht naar het opvanggedeelte. Zieke honden worden behandeld en krijgen medicatie van één van de 40 medewerkers, onder wie zowel medisch personeel als gedragstrainers.

Alle honden worden gevaccineerd en gecastreerd of gesteriliseerd. Honden met gedragsproblemen krijgen daarnaast ook nog extra gedragstraining. Het was ook goed om te horen dat elke hond elke dag drie uur naar buiten mag, en dat draagt in belangrijke mate bij aan een vermindering van de stress die onvermijdelijk optreedt bij honden die in een asiel verblijven.

Zelfs de promotie rond hondenadoptie gaf blijk van een grote vindingrijkheid – advertenties via microblogs (de Chinese versie van Twitter), en een gratis hondenvergunning van drie jaar voor wie een hond uit het asiel adopteert.

Het Veiligheidsbureau van Guangzhou lijkt ook het beheer van het asiel serieus aan te pakken, en dat is cruciaal voor het welslagen van een asiel. Het bureau heeft een lokale dierenkliniek, die de lokale dierenbeschermingsorganisatie gratis ondersteuning bood, ingehuurd om het asiel te beheren.

Hoewel het opvangcentrum van Guanghzou grote stappen in de goede richting heeft gezet, zijn we ons er maar al te zeer van bewust dat geen enkel asiel perfect is. Bij het beheer van een asiel is het altijd heel belangrijk dat men bereid is de eigen activiteiten en dierenzorg te blijven observeren en evalueren, en dat men blijft streven naar verbeteringen. Onze steun houdt daarom niet op nu het opvangcentrum officieel is geopend – we blijven het Veiligheidsbureau in Guangzhou bijstaan met onze expertise, en dat geldt uiteraard ook voor de mensen die het beheer van het asiel op zich hebben genomen.

Het is duidelijk dat het Veiligheidsbureau van Guangzhou én het personeel van het opvangcentrum om dieren geven, enthousiast zijn, en er trots op zijn een pioniersrol te vervullen voor alle afdelingen voor asielbeheer van het Veiligheidsbureau.

Vooral de nieuwe focus van het Veiligheidsbureau op dierenwelzijn is bemoedigend. In de toespraken bij de officiële opening kwamen de woorden ‘hondenwelzijn’ en ‘adoptie’ meerdere malen terug, maar ook op posters en borden verspreid door het gebouw zijn ze veelvuldig te lezen. Op het bord bij de ingang van het opvangcentrum staat zelfs te lezen: ‘Een centrum met aandacht voor dierenwelzijn’.

Er is nog veel werk te verzetten, maar het Veiligheidsbureau van Guangzhou en de medewerkers van het asiel staan open voor nieuwe informatie, en hebben met hun nieuwe asiel absoluut een goede start gemaakt.

We kijken ernaar uit om hen bij te staan met informatie, advies, en materialen waar daar behoefte aan is, en om te zien hoe het opvangcentrum van Guangzhou zich in de toekomst verder zal ontwikkelen!

--GGG

Ga voor meer informatie over onze inspanningen om gemeenschappen te helpen met voorlichting over dierenwelzijn naar onze speciale pagina over dit onderwerp.

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Cora Bailey
Oprichter, Community Led Animal Welfare (CLAW)
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs
Kate Nattrass Atema, Hoofd Programma Huisdieren
Hoofd Programma Huisdieren
IFAW dierenarts
IFAW dierenarts
Nancy Barr, Hoofd Educatie
Hoofd Educatie
Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’
Hoofd Noodhulpteam