Samenwerking en overleg leiden tot beschermingsproject voor leefgebieden van Amboseli

Vice-president Azzedine Downes van het IFAW en de voorzitter van de groepsranch van de Masaï-gemeenschap rondom Amboseli, Daniel Leturesh

Amboseli is om veel redenen wereldberoemd; om zijn olifanten, die bekendheid verwierven dankzij beroemde films, en door het onderzoek van dr. Cynthia Moss, die ze al 40 jaar lang bestudeert; als oogstrelende toeristische bestemming met een indrukwekkend uitzicht over Afrika's hoogste berg, de Kilimanjaro; en vanwege zijn door UNESCO toegekende wereldwijde status van Mens en Biosfeer (MAB) reservaat.  

Vooral dat laatste gegeven speelde door het hoofd van IFAW's  waarnemend directeur Azzedine Downes, toen hij in augustus 2012 een ontmoeting had met landeigenaren van Amboseli's Masaïgemeenschap en de directeur van de Kenya Wildlife Service. Het gezelschap was bijeen ter gelegenheid van de officiële start van IFAW's  vijfjarige Amboseli Habitat Protection Project.

Voor een klein park als Amboseli is steun van de lokale gemeenschap van groot belang. De oppervlakte van 392 km2 is simpelweg onvoldoende om in de levensbehoeften te kunnen voorzien van de 1.400 olifanten die er leven, laat staan dat het groot genoeg is voor de duizenden andere grote zoogdieren die in en rond Amboseli leven. Olifanten en andere wilde dieren die in het gebied leven, hebben het omliggende land van de Masaïgemeenschap dus hard nodig als extra leefgebied - ze brengen tot wel 70% van hun tijd door op het land van de groepsranches van deze gemeenschap. Verder is dit gebied voor veel dieren van cruciale betekenis als migratiecorridor naar andere beschermde gebieden zoals Tsavo in het noorden, in Kenia, en Kilimanjaro Park in het zuiden, in Tanzania.

Ontwikkelingsprojecten en bevolkingsgroei hebben echter ook hun weerslag op de Masaï van Amboseli. De wereldwijde opkomst van een cultuur en economie waarin geld een belangrijke rol speelt, heeft onvermijdelijk zijn uitwerking op de traditionele nomadische veehouderij van de Masaï.

IFAW-teamleden, en lokale leden van de Masaï-groepsgranch van Amboseli, onder wie ook wildopzichters uit de gemeenschap

De veranderingen hebben ertoe geleid dat verspreidingsgebieden rond Amboseli die tot voor kort gemeenschappelijk eigendom waren, in hoog tempo veranderen in landbouwgebied of gebruikt worden om te voorzien in andere menselijke behoeften waarbij bescherming van de natuur in het gedrang komt.

Met het oog op deze bedreiging van het ecosysteem was er in 2008 een ontmoeting tussen de belanghebbenden van Amboseli, de twee grootste landeigenaren -- de KWS als beheerder van het park en de Ol’gulului Ol’lalarashi Group Ranch (OOGR) van de Masaï die 90% van het park omsluit, en  vijf aangrenzende groepsranches; Selengei, Mbirikani, Kimana, Kuku en Rombo. 

Het resultaat van het overleg verdient alle lof: in het zogenaamde 'Amboseli Ecosystem Management Plan' werd overeenstemming bereikt over een strategie voor landgebruik, als richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen. Leden van de OOGR gingen in 2012 zelfs nog verder, toen ze met een conceptversie kwamen van het 'OOGR Conservation and Development Plan'. Dit plan had tot doel de menselijke ontwikkeling in goede banen te leiden zonder de natuur te schaden.

Op basis van dit initiatief van landeigenaren heeft het IFAW een samenwerkingsverband gesloten met de KWS en de OOGR. Doel van de samenwerking is om in de komende vijf jaar de aaneensluiting van leefgebieden van de olifanten van Amboseli in stand te houden, door essentiële corridors en verspreidingsgebieden van de OOGR veilig te stellen.

Dit project biedt het IFAW echt de kans om dierenwelzijns- en natuurbeschermingsbeleid te bevorderen, waarmee het welzijn van zowel mensen als dieren wordt verbeterd.

Om met Azzedine’s woorden  te spreken: "In de 21e eeuw hangt het voortbestaan van grote rondzwervende dieren als olifanten af van de mate waarin mensen de aanwezigheid van wilde dieren op hun land tolereren."

James Isiche en zijn team van het IFAW-kantoor voor Oost-Afrika zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van dit interessante project, maar met de steun van alle IFAW-medewerkers.

In dit licht heeft IFAW Frankrijk voor het einde van deze maand een bezoek aan Amboseli gepland voor Delphine Wespiser, Miss Frankrijk 2012

Houd deze plaats in de gaten voor meer nieuws over dit onderwerp.

--SN

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie