Ivoorsmokkelaars opgepast – nieuw initiatief om ivoorsmokkel in Congo aan te pakken

Van links naar rechts: De heer T.J Chris Zekakany – Plaatsvervangend openbaar aanklager Brazzaville; mevrouw Antoinette Nkabi – Adviseur wildlife en natuurparken bij het Ministerie voor duurzame ontwikkeling, bosbouweconomie en milieu (MDDEFE); mevrouw Celine-Sissler Bienvenu – Directeur IFAW Frankrijk en Franstalig Afrika. c. IFAWIn samenwerking met het Congolese Ministerie voor duurzame ontwikkeling, bosbouweconomie en milieu (MDDEFE) heeft het IFAW het startschot gegeven voor een driedaagse workshop voor controleurs en handhavingsinstanties in Brazzaville, Republiek Congo. Bij deze workshop staat preventie van de illegale handel in olifantenivoor centraal.

Het is de eerste stap van een driejarenproject waarmee IFAW en MDDEFE de illegale ivoormarkten in Congo tot de grond toe willen afbreken. Met de workshop, die op Wereldmilieudag werd geopend, willen we de vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties bewust maken van de illegale activiteiten die plaats vinden, meer onderlinge samenwerking bepleiten en bevorderen, en de diverse handhavingsinstanties stimuleren hun onderlinge netwerken verder uit te breiden.

Er is voldoende bewijs voorhanden dat olifanten in Centraal Afrika zwaar te lijden hebben van de omvangrijke, niet-gereguleerde binnenlandse ivoormarkten. Uit de analyses van het Elephant Trade Information System (ETIS) blijkt steeds opnieuw, dat grote hoeveelheden clandestien ivoor in Centraal Afrika hun oorsprong hebben.

Eveneens is duidelijk geworden, dat maar weinig landen zo zwaar in de clandestiene ivoorhandel verwikkeld zijn als de aangrenzende Democratische Republiek Congo. Uit recent onderzoek is ook meer inzicht verkregen in de dynamiek van deze handel. Zo werden illegale ivoormarkten ontdekt en gelokaliseerd en de identiteit van smokkelaars en hun handlangers werd achterhaald. Ook weten we nu meer over de wijze van transport tussen de belangrijkste smokkellocaties.

Van links naar rechts: Mevrouw Antoinette Nkabi – Adviseur wildlife en natuurparken bij het Ministerie voor duurzame ontwikkeling, bosbouweconomie en milieu (MDDEFE); de heer Bockandza Paco - Lusaka Agreement Task Force (LATF) bij het National Bureau in Congo; de heer Claude Massimba, directeur wildlife en natuurparken, Congo Brazzaville. c. IFAW

Hoewel elk land zijn eigen dynamiek heeft die van invloed is op de handelswijze van stropers en illegale ivoorhandelaars, is de situatie in Congo verder verslechterd door een gebrek aan coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties die bij de aanpak van dit probleem betrokken zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld maar zelden, dat een inbeslagneming van een partij ivoor gevolgd wordt door succesvolle handhavingsmaatregelen zoals onderzoek naar daders, arrestaties, veroordelingen, en het opleggen van straffen waar een afschrikwekkende werking vanuit gaat. Bovendien is de strijd tegen stropers en smokkelaars van wilde dieren een strijd tegen zware criminaliteit en corruptie. Het is dus van het grootste belang dat op nationaal niveau eendrachtig en effectief wordt samengewerkt door de verschillende betrokken handhavingsinstanties.

De training, die gericht was op de strijd tegen de illegale handel in olifantenivoor, werd op 5 juni geopend door mevrouw Antoinette Nkabi, adviseur wildlife en natuurparken bij het Ministerie voor duurzame ontwikkeling, bosbouweconomie en milieu (MDDEFE), de heer T.J. Zekakany, plaatsvervangend openbaar aanklager Brazzaville, en mevrouw Celine-Sissler Bienvenu, directeur IFAW Frankrijk en Franstalig Afrika.

Mevrouw Celine Sissler-Bienvenu benadrukte dat Congo zowel het land van herkomst als het land van doorvoer is voor de illegale ivoorhandel, en dat het bestaan van de illegale markten in Congo de internationale illegale ivoorhandel stimuleert. “Als we de olifanten in Congo op lange termijn willen redden, is het dus van cruciaal belang dat we deze markten elimineren." Mevrouw Antoinette merkte op, dat "florerende ivoormarkten stropers in de kaart spelen en dat het daarom van fundamenteel belang is dat we, als we de biodiversiteit willen beschermen, deze markten zullen moeten beteugelen." De heer mr. T.J. Chris Zekakany benadrukte hoe noodzakelijk het is om ook juridisch de strijd met de stropers aan te binden. Zo moet volgens hem de openbaar aanklager een landelijk netwerk ter beschikking staan om het illegaal doden van olifanten en de illegale ivoorhandel te bestrijden. 

Zowel INTERPOL als LATF bepleitte een aanpak van de smokkel van wilde dieren op basis van goed werkende informatiesystemen en een naadloze samenwerking tussen alle betrokken overheidsinstanties.

Aan deze training nemen zo'n 36 functionarissen van nationale en internationale overheidsinstanties deel, zoals Interpol, Lusaka Agreement Task Force (LATF), het Ministerie van wildlife en natuurparken, het Ministerie van bosbouweconomie, douaniers, en vertegenwoordigers van de gerechtelijke en militaire politie. Ook zijn er afgevaardigden van niet-gouvernementele organisaties als de Wildlife Conservation Society (WCS) Congo en het Project for the Application of Law for Fauna (PALF).

-- KA

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie