Goed nieuws uit China over arrestatie illegale ivoorhandelaren

Naar aanleiding van informatie van het IFAW over de welig tierende illegale ivoorhandel op de markten in China, heeft de Chinese politie op 6 augustus een onverwachte, onaangekondigde controle uitgevoerd in een antiekcentrum buiten Beijing. Agenten troffen bij de actie 107 illegale ivoren voorwerpen en andere producten van wilde dieren aan, en arresteerden drie verdachten.

Het Chengtian antiekcentrum werd bij naam genoemd in het IFAW-rapport over ivoormarkten in China, getiteld Making a Killing: een onderzoek naar de ivoormarkten in China in 2011, dat in juni 2012 verscheen.

Onderzoek door het IFAW toonde aan dat Beijing een hotspot is binnen de illegale ivoorhandel. Onderzoekers constateerden dat binnen het Chengtian antiekcentrum slechts één van de in totaal 22 winkels die ivoorproducten verkochten, over de benodigde overheidslicentie beschikte. De overige 21 winkels opereerden volkomen illegaal. Veel illegale handelaren doen zelfs zaken recht onder een poster waarop wordt gewaarschuwd voor de illegale ivoorhandel.

In de Chinese versie van het rapport dat door het IFAW aan nationale handhavingsautoriteiten werd overhandigd, gaven we gedetailleerde informatie over het antiekcentrum, waar zich de winkels bevonden die illegaal ivoor verkochten, en zelfs de contactgegevens van de winkeleigenaren. Al deze informatie vooraf is van grote waarde geweest voor deze recente politieoperatie.

Meer informatie over het rapport en de ivoorhandel in China kunt u lezen in een blogbericht van 4 juni van Fred O’Regan.

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Dr. Joseph Okori
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika en Hoofd Programma Natuurbehoud
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie