CITES Bangkok: navigeren door ingewikkelde politieke wateren voor een betere toekomst voor wilde dieren

Het IFAW dringt er bij overheden op aan om hun beslissingen te baseren op het ‘voorzorgsbeginsel’ en altijd het welzijn van wilde dieren te respecteren.

De 16de vergadering van de Conferentie van Partijen van CITES (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) vindt in maart plaats in Bangkok, Thailand.

Tijdens de CITES CoP16 conferentie beslissen 177 landen of vele dieren- en plantensoorten meer of minder bescherming verdienen voor de bedreigingen van de internationale handel. Zeventig voorstellen en vele daaraan gerelateerde zaken zullen besproken worden.

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is aanwezig in Bangkok van 3 t/m 14 maart tijdens de CoP16 en zal aandringen op goede beslissingen, die gebaseerd zijn op ecologische duurzaamheid en een humane behandeling voor dieren.

Met onze diepgaande kennis van dierenwelzijn, zal het IFAW-team er bij regeringen op aandringen om hun beslissingen te baseren op het ‘voorzorgsbeginsel’ en altijd het dierenwelzijn te respecteren.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste voorstellen om dierenwelzijn te verbeteren. Het CITES-team van het IFAW zal focussen op geagendeerde voorstellen (haaien en ijsberen), voorstellen van een meer technische en/of strategische aard die ingaan op specifieke diersoorten (olifanten, tijgers) en meer globale voorstellen (illegale handel op internet, wetten op het gebied van illegale handel en de strategische visie van CITES).

Olifanten

Gelukkig liggen er geen voorstellen die aandringen op het verminderen van de bescherming van de olifantenpopulaties, die waarschijnlijk zouden leiden tot internationale handel in ivoor.

Dit is de eerste keer in meer dan twintig jaar dat een dergelijk voorstel niet op de agenda staat. Dit betekent dat er meer tijd overblijft om te focussen op andere zaken op het gebied van dierenwelzijn.

Dit welkome nieuws kwam tot stand nadat Tanzania haar slecht ontvangen voorstel in december terug trok. Maar vergis u niet, belangrijke zaken met betrekking tot olifanten worden nog steeds besproken, waaronder de toegenomen pogingen om stroperij en illegale ivoorhandel te bevechten en de voorwaarden waaronder ivoorhandel in de toekomst weer toegestaan kan worden.

Beslissingen over ivoorhandel worden uitgesteld tot de landen waar olifanten voorkomen een plan voor de bescherming van die olifanten op tafel leggen, met name om een halt toe te roepen aan het doden van olifanten voor de illegale handel in ivoor.

Partijen moeten zich ook focussen op het verminderen van de groeiende Chinese consumentenmarkt en andere Aziatische markten in plaats van zich te mengen in verhitte debatten over de winst op korte termijn van ivoorhandel.

Haaien

Het onthutsende aantal van 100 miljoen haaien wordt elk jaar gevangen, vele worden weer snel overboord gegooid zodra hun vinnen zijn afgesneden en ze sterven hierna een langzame dood volgens experts.

We moeten de ecologische schade zien te beperken in de gebieden waar deze belangrijke roofdieren een essentieel onderdeel zijn van de voedselketen.

Gelukkig verwachten we dat een aantal partijen voorstellen indient voor meer bescherming voor verschillende van de meest kwetsbare haaiensoorten, waaronder de hamerhaai, de Oceanische witpunthaai en de haringhaai.

IJsberen

Drie jaar geleden, tijdens de CoP15, werd een soortgelijk voorstel, ingediend door de Verenigde Staten, om de ijsbeer op Lijst 1 te plaatsen afgewezen.

Een aantal belanghebbenden stelde dat de klimaatverandering de grootste bedreiging vormt voor de ijsbeer en gingen voorbij aan het feit dat de jacht op deze prachtige dieren voor handel een bijkomende bedreiging vormt. Dit is geen excuus om de notering op Lijst 1 te voorkomen, in tegendeel zelfs: het verbieden van de internationale handel in ijsberenproducten is de meest effectieve maatregel die we nu kunnen nemen om direct een positief resultaat terug te zien.

Tijgers

Tijdens CoP16 zullen we nogmaals aandringen op hoognodige nationale plannen om de tijgerfokkerijen uiteindelijk uit te bannen.

Het IFAW-team zal verder het secretariaat verzoeken om de relevante handhavingsinstanties bij elkaar te brengen om de beschikbare kennis te herzien over bekende en verdachte criminelen die betrokken zijn bij de tijger- en luipaardhandel. Hierdoor hopen we de nationale en internationale handhaving te vergemakkelijken. Verder zullen we er bij de partijen op aandringen om de rapportage-eisen te handhaven en druk te leggen op de naleving ervan.

E-commerce (handel in wilde dieren via internet)

Internet is ‘s werelds grootste markt geworden, een markt die 24 uur per dag en 7 dagen per week open is. Het is net zo ongereguleerd en anoniem als het groot is en biedt hierdoor vele kansen voor criminele activiteiten.

IFAW juicht het initiatief toe om de E-commerce Werkgroep voort te zetten, welke bij elkaar komt bij het CITES Permanent Comité 63, evenals de bijdragen aan de handhaving die geleverd zijn door diverse partijen.

Hoewel het nog niet duidelijk is welke stappen partijen hebben ondernomen om Res. Conf 11.3 met betrekking tot online handel in wilde dieren te implementeren, zal het IFAW sterk aandringen bij de partijen om samen te werken met hun lokale handhavingsinstanties met het oog op de grote schaal aan handel en de reële bedreiging voor door CITES beschermde dieren.

Daarom moedigen we partijen aan om de aanbevelingen zoals voorgesteld in CoP16 Doc. 45 over te nemen en hierop te focussen.

Veel van deze punten zullen logisch overkomen op iedereen die deze blog leest. Maar het zijn stuk voor stuk politiek ingewikkelde zaken die gehinderd worden door nationalistische tradities, politieke spelletjes en langdurige culturele waarden.

Snelle verandering bereiken zal geen simpele taak worden, maar het team is vasthoudend! We zullen ook werken aan een aantal zaken die niet noodzakelijk hoofdonderwerpen zijn, maar die ook belangrijk zijn voor het dierenwelzijn.

Voor meer informatie over een van deze onderwerpen, ga naar ons Mediacentrum.

--PP

Bezoek onze pagina over CITES voor het laatste nieuws over IFAW’s werk om wilde dieren te beschermen.  

 

Post a comment

Deskundigen

Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Olifantendeskundige voor het IFAW
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
James Isiche, Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Oost-Afrika
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika / Hoofd Programma Olifanten
Regiodirecteur Zuidelijk Afrika / Hoofd Programma Olifanten
Rikkert Reijnen, Manager Campagnes, IFAW Netherlands
Campaigner, IFAW Nederland
Vivek Menon, regiodirecteur Zuid-Azië
Regiodirecteur Zuid-Azië