Bij de Wereldbank: Wat is de waarde van een tijger?

Het is nauwelijks voor te stellen, maar het is alweer een jaar geleden dat het IFAW- team in Rusland om de tafel zat met delegaties uit dertien landen die in het wild levende tijgers binnen hun grenzen hebben. De boodschap was toen net zo luid en duidelijk als hij nu nog steeds is: we kunnen tijgers alleen redden als we de parkwachters die ze moeten beschermen, de nodige training en uitrusting geven.

De Internationale Tijgertop in St. Petersburg was van historisch belang voor de bescherming van tijgers, voor natuurbescherming in bredere zin en voor de toekomst van onze planeet. 

Gisteren verzamelden we ons bij het hoofdkantoor van de Wereldbank in Washington DC, vooral om druk op de ketel te houden, maar ook om te onderstrepen dat het IFAW er nog steeds naar streeft het aantal in het wild levende tijgers uit te breiden, uitmondend in een verdubbeling in het volgende Jaar van de Tijger. 

De Tijgertop was de eerste keer dat politieke kopstukken uit de 'tijgerlanden' bijeenkwamen om een diersoort te redden. De toezeggingen van de heer Zoellick, president van de Wereldbank, en andere wereldleiders logen er niet om.  Maar het is nu onze gezamelijke verantwoordelijkheid – deelnemers aan de tijgertop en politiek leiders over de hele wereld – ervoor te zorgen dat we niet verslappen en dat we steeds weer nieuwe manieren vinden om samen te werken, met maar één doel: de tijdens de top gedane beloften en toezeggingen omzetten in tastbare resultaten, zodat tijgers effectief worden beschermd tegen vernietiging van leefgebied, stropers en de illegale handel.

De zwarte handel in tijgers en andere bedreigde in het wild levende dieren is een vicieuze cirkel. De handel in lichaamsdelen van tijgers drijft de vraag op, brengt consumenten in verwarring en is moeilijk te controleren. Als er geen vraag zou zijn naar lichaamsdelen van tijgers, zou er ook geen markt voor stropers zijn.

Daarom hanteert het IFAW een holistische benadering om een eind te maken aan de handel in tijgers: we richten ons op elke schakel van de ketting – de stroper, de smokkelaar en de consument. Belangrijke elementen in die aanpak zijn het terugdringen van de vraag en het zoveel mogelijk verhinderen van de handel in tijgerdelen, van welke bron ook afkomstig. De belangrijkste speerpunten zijn bewustmakingscampagnes, uitbreiding van de handhavingscapaciteit, en voorlichting. 

Tot nu toe richtten we ons vooral op Rusland, China, India en Bhutan, maar er zijn intussen ook andere landen die ons om hulp hebben gevraagd. Gisteren hoorde ik iemand zeggen, dat de markt voor luxe artikelen de vraag naar tijgerdelen weer aanwakkert. Als  we de tijger willen beschermen, zouden we mensen ervan moeten overtuigen dat een tijger levend meer waard is dan dood. Wat dacht u ervan om mensen te overtuigen dat elke levende tijger van onschatbare waarde is?

-- AD

Post a comment

Deskundigen

Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie