Bekijk video: Stilte voor de storm voor walvissen in Panama?

Terwijl ik me met de IFAW-delegatie en regeringsvertegenwoordigers uit tientallen IWC-lidstaten naar Panama Stad begeef om de jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie bij te wonen, wordt er over en weer nog steeds druk gespeculeerd. Wat zal deze week brengen voor de walvissen op onze planeet? En hoe ziet de toekomst eruit voor de IWC – de wereldwijde organisatie die belast is met de bescherming van walvissen en het toezicht op de walvisjacht?

Al maanden lang wordt de druk rond deze vergadering opgevoerd. De vergadering van vorig jaar kende een stormachtig slot met het weglopen van de delegaties van Japan, IJsland, Noorwegen en 18 andere voorstanders van de walvisjacht. Zij wilden tegen elke prijs voorkomen, dat er gestemd zou worden over het instellen van een nieuw walvisreservaat in de Zuidelijke IJszee en over het nemen van andere maatregelen ter bescherming van walvissen tegen de talloze gevaren die hen bedreigen.  

Het voorstel inzake het walvisreservaat is dit jaar een van de eerste punten op de agenda. Japan gaat zich dus misschien van dezelfde tactieken bedienen om de 64e jaarvergadering van de IWC te torpederen voor hij goed en wel is begonnen. Als de opening tenminste doorgegaan is, zal de vergadering dit jaar in meerdere opzichten historisch te noemen zijn. Het is dit jaar namelijk 30 jaar geleden dat de IWC een moratorium op de commerciële walvisjacht instelde en ook is het 25 jaar geleden dat Japan met de 'jacht voor wetenschappelijke doeleinden' begon. 

Dit is trouwens ook de eerste vergadering sinds de IWC maatregelen instelde om de eigen effectiviteit te vergroten en een eind te maken aan de contante betaling van contributies. Naar verwachting zal het ook de laatste keer zijn dat de afgevaardigden bijeenkomen voor een jaarlijkse vergadering; voortaan zullen deze vergaderingen waarschijnlijk eens per twee jaar worden gehouden. De deelnemers van het IFAW-team uit Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika wonen deze vergadering als afgevaardigden van een maatschappelijke organisatie bij. Samen met delegaties uit de lidstaten willen zij 2012 de geschiedenis laten ingaan als een jaar van vooruitgang op het gebied van duurzame bescherming van walvissen.

Om dat te bereiken zullen landen die natuurbehoud hoog in het vaandel hebben staan, wel daadkrachtig het voortouw moeten nemen: de Buenos Aires Group, een krachtig blok van Latijns-Amerikaanse landen die zich de laatste jaren sterk hebben gemaakt voor de bescherming van walvissen; de Verenigde Staten; de landen van de Europese Unie; Australië; Nieuw-Zeeland; en alle andere "gelijkgezinde" landen die het voor walvissen willen opnemen.

Onder een heldere ochtendzon sloten de mensen van het IFAW-team zich vanochtend aan bij een bonte stoet van honderden anderen, die op een heuvel langs het Panamakanaal ter ere van walvissen bijeen waren gekomen. Een schitterende verscheidenheid aan mannen, vrouwen en kinderen, afkomstig van een straat verderop of van de andere kant van de wereld, zochten elkaar op, verbonden door een toekomstvisie waarin walvissen vrij zijn en niet langer door de commerciële jacht worden bedreigd. Het is veel mensen niet opgevallen, maar terwijl we daar waren, cirkelden een stuk of zes aasgieren hoog in de lucht. Het is veelzeggend dat zoiets juist gebeurt op het moment dat de 64e vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie hier in Panama van start gaat.  

Zal de IWC, hoe voorzichtig ook, op de ingeslagen weg door durven gaan vanuit de steeds meer door de internationale gemeenschap gedragen overtuiging dat walvissen in de 21e eeuw onze bescherming nodig hebben? Of is dit vergrijsde forum gedoemd een langzame dood te sterven door toedoen van Japan, IJsland en Noorwegen – de laatste drie landen die nog de jacht op walvissen voor commerciële doeleinden beoefenen? Het antwoord op deze vragen zal afhangen van wat er hier tijdens de vergadering in Panama deze week allemaal gaat gebeuren of juist niet gaat gebeuren. 

Ons team houdt u de hele week door op de hoogte. 

Steun ons alstublieft terwijl wij bij de IWC de walvissen beschermen en verdedigen.

--PR

Post a comment

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Beth Allgood, Directeur Verenigde Staten
Directeur Verenigde Staten
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Vicepresident Natuurbehoud en Dierenwelzijn
Jeffrey Flocken, Regiodirecteur Noord-Amerika
Regiodirecteur Noord-Amerika
Patrick Ramage, Hoofd Programma Oceaanbescherming
Hoofd Programma Oceaanbescherming
Peter LaFontaine, Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Manager Campagnes, IFAW Washington, D.C.
Sonja Van Tichelen
Vice President Internationale Bedrijfsvoering
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime