Als we het hebben over populatiebeheer, betekent te veel eigenlijk niet genoeg

Wereldwijd worden honden en katten vergiftigd, geslagen, verwaarloosd of op andere manieren mishandeld omdat er te veel zijn. Op grote schaal wordt er een aantal zo op het eerste gezicht simpele oplossingen ingezet om het probleem op te lossen. Om het aantal honden en katten in hun leefomgeving te verminderen, nemen mensen maar al te vaak hun toevlucht tot het doden, verwijderen of steriliseren van dieren.

Maar het is niet zo simpel als het lijkt. De kwalificatie te veel is vaak een te simpele voorstelling van het probleem, waaraan veel verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Zwerven er te veel magere of zieke honden op straat? Zijn er te veel dieren die het zonder medische zorg of onderdak moeten stellen of hebben ze  een baasje die niet weet, of geen  belangstelling heeft, hoe ze moeten voorkomen dat hun dier overlast veroorzaakt? Veroorzaken te veel agressieve honden een probleem voor een populatie die voornamelijk bestaat uit gewaardeerde huisdieren?

De kwalificatie te veel klinkt eenvoudig, maar het gaat om een gecompliceerd probleem. Vaak betekent te veel in werkelijkheid niet genoeg. Niet genoeg verantwoordelijke eigenaren, niet genoeg medische voorzieningen, niet genoeg voedsel, of niet genoeg kennis over waarom mensen in de eerste plaats honden en katten houden en waarom ze in conflict raken met onze gemeenschappen. Niet genoeg betrokkenheid om het probleem voor de lange termijn op te lossen.

Soms hebben we geluk, en kunnen we onze problemen oplossen met alleen vaccinatie, sterilisatie of een vergunningensysteem, maar meestal is een combinatie nodig van deze en nog vele andere oplossingen. Inzetten op de simpele ‘oplossing’ – of het nu gaat om het doden, steriliseren of registreren van huisdieren – zonder begrip van de wortel van het probleem kan op de lange termijn kostbaar en ineffectief blijken, doordat alleen het symptoom en niet het probleem zelf is aangepakt.

En er is nog iets waarvan we niet genoeg hebben – wetenschappelijke feiten.

We beginnen nog maar net enig inzicht te krijgen in de vele gecompliceerde factoren op menselijk, sociaal, economisch, volksgezondheids- en diergeneeskundig gebied die ten grondslag liggen aan problemen en effectieve oplossingen  voor honden en katten in onze leefomgeving. Eén ding is echter wel duidelijk: elke gemeenschap is anders, en per gemeenschap moet worden geïnvesteerd in gerichte oplossingen die de problemen bij de wortel aanpakken en dan op een manier die ook op lange termijn voor de betreffende gemeenschap werkt.

Daarom is het IFAW er trots op een van de belangrijkste sponsoren te zijn van de eerste International Conference on Dog Population Management, samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en onze belangrijkste partners binnen de International Companion Animal Management Coalition.

Deze conferentie is de eerste openbare conferentie waar wordt aangedrongen op samenwerking tussen wetenschappers, uitvoerders en beleidsmakers op het gebied van hondenpopulatiebeheer. Doel van de bijeenkomst is met elkaar af te stemmen wat we al weten, welke aanbevelingen we kunnen doen en welke nieuwe middelen we tot onze beschikking hebben om tot een oplossing te komen voor problemen op het gebied van de gezondheid en het welzijn van hondenpopulaties wereldwijd.

We zien uit naar de dag waarop te veel honden en al te gemakkelijke, dieronvriendelijke oplossingen tot het verleden behoren. En dat kunnen we alleen bereiken als we begrijpen dat gemeenschappen complex zijn; dat oplossingen voor onze problemen gericht moeten zijn op meerdere factoren en op de lange termijn, en dat een verantwoord beheer van honden- en kattenpopulaties onszelf en onze omgeving ten goede zal komen.

--KNA

Post a comment

Deskundigen

Senior adviseur beleidsontwikkeling
Senior adviseur beleidsontwikkeling
Cora Bailey
Oprichter, Community Led Animal Welfare (CLAW)
Dr. Ian Robinson, Vicepresident, Dierenwelzijn en Natuurbehoud (2003-2016)
Vicepresident, Dierenwelzijn en Natuurbehoud (2003-2016)
Gail A Brunzo, Manager Noodhulp
Manager Noodhulp, IFAW
Jan Hannah
Projectleider Northern Dogs
Kate Nattrass Atema, Hoofd Programma Huisdieren
Hoofd Programma Huisdieren
Veterinarian, DVM, PhD
Veterinarian, DVM, PhD
Nancy Barr, Hoofd Educatie
Hoofd Educatie
Projectcoördinator ‘Blijf van mijn Dier’
Hoofd Noodhulpteam