Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW)

Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

Deelnemers

Ontdek hoeveel mensen de petitie al ondertekend hebben:

 •  
  Maartje Wiss
  3 weeks ago
 •  
  saskia stenfert kroese
  4 weeks ago
 •  
  Aart Van Dalen
  5 weeks ago
 •  
  Aart Van Dalen
  5 weeks ago
 •  
  Paulo Bout
  5 weeks ago
 •  
  Jan van Roon
  5 weeks ago
 •  
  Danny de Vries
  5 weeks ago
 •  
  Diana de Monte
  5 weeks ago
 •  
  Samira El Habri
  6 weeks ago
 •  
  Stephanie Zwiebel
  6 weeks ago
 •  
  ita joosten
  8 weeks ago
 •  
  ankke brunschot52@gmail.com
  8 weeks ago
 •  
  Muriel MERIC
  10 weeks ago
 •  
  Francis Santer
  10 weeks ago
 •  
  Diana Schipperen
  10 weeks ago
 •  
  Tracy Jehle
  11 weeks ago
 •  
  Sarina Roelaarts
  12 weeks ago
 •  
  Anna Verbiesen
  12 weeks ago
 •  
  MLGA Acket
  13 weeks ago
 •  
  Clarissa R
  13 weeks ago
 •  
  Floris van der Sman
  13 weeks ago
 •  
  Marit Wesselink
  14 weeks ago
 •  
  Ayla Sjoers
  14 weeks ago
 •  
  Diana Van dijk
  15 weeks ago
 •  
  Suzanne van Bebberen
  15 weeks ago
 •  
  Tom Vreuls
  16 weeks ago
 •  
  Marijke Ramboer
  16 weeks ago
 •  
  Yvonne Korhorn
  16 weeks ago
 •  
  nathalie van Nieuwland
  16 weeks ago
 •  
  Friederike Korte
  16 weeks ago
 •  
  Marie-Suzanne Bennekers
  17 weeks ago
 •  
  Danielle Van der Helm
  17 weeks ago
 •  
  Lari Kravchenko
  17 weeks ago
 •  
  Astrid Oedjaghir
  18 weeks ago
 •  
  Yvonne Schellen
  18 weeks ago
 •  
  Myriam van Ruitenbeek
  20 weeks ago
 •  
  Maritta Haggenmacher
  20 weeks ago
 •  
  Nancy van Heck
  21 weeks ago
 •  
  Myriam Muskens
  21 weeks ago
 •  
  Julia Hoogendoorn
  22 weeks ago
Teken nu
Teken alstublieft onze petitie, waarmee we er bij regeringen op willen aandringen de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn bij de Verenigde Naties te ondertekenen en daarmee te laten zien dat ze dieren echt willen beschermen.
Image: 
Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

Action Submission Button Text: 
Teken nu

Post a comment

 
Anonymous
5 years ago

Alle dieren hebben recht op een mooi leven, zonder mishandeling, met affectie van de mens, veel ruimte om te lopen en te bewegen, goede voeding, geen misbruik, wel liefde.

 
Anonymous
5 years ago

ik hou van dieren!!

 
Anonymous
5 years ago

tekenen voor een leven waar ook zij recht op hebben !

 
Anonymous
5 years ago

Love Animals , please do not hurt them....

 
Anonymous
5 years ago

Het word tijd om elk dier te bechermen !!!

 
Anonymous
5 years ago

Dierenwelzijn, het lijkt zo evident en toch ... tekenen voor een leven waar ook zij recht op hebben !

 
Anonymous
5 years ago

Dierenwelzijn, het lijkt zo evident en toch ... tekenen voor een leven waar ook zij recht op hebben !

 
Anonymous
5 years ago

Ook dieren hebben rechten! Recht op een plekje op deze wereld, recht op liefde en respect! Recht op een waardig bestaan! Wie geen dieren respecteert, verdient deze wereld ook niet!

 
Anonymous
5 years ago

Hoog tijd dat dit er eindelijk komt!!!!!!!!!!

 
Anonymous
5 years ago

Laat het geen vijf jaar meer duren voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn er komt want nog in teveel landen wordt dierenwelzijn op dit eigenste ogenblik met de voeten getreden !! Tijd voor actie !!