Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW)

Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

Deelnemers

Ontdek hoeveel mensen de petitie al ondertekend hebben:

 •  
  Maartje Wiss
  24 weeks ago
 •  
  Saskia StenfertKroese
  25 weeks ago
 •  
  Aart Van Dalen
  25 weeks ago
 •  
  Aart Van Dalen
  25 weeks ago
 •  
  Paulo Bout
  26 weeks ago
 •  
  Jan van Roon
  26 weeks ago
 •  
  Danny de Vries
  26 weeks ago
 •  
  Diana de Monte
  26 weeks ago
 •  
  Samira El Habri
  27 weeks ago
 •  
  Stephanie Zwiebel
  27 weeks ago
 •  
  ita joosten
  28 weeks ago
 •  
  ankke brunschot52@gmail.com
  28 weeks ago
 •  
  Muriel MERIC
  30 weeks ago
 •  
  Francis Santer
  31 weeks ago
 •  
  Diana Schipperen
  31 weeks ago
 •  
  Tracy Jehle
  32 weeks ago
 •  
  Sarina Roelaarts
  32 weeks ago
 •  
  Anna Verbiesen
  33 weeks ago
 •  
  MLGA Acket
  33 weeks ago
 •  
  Clarissa R
  34 weeks ago
 •  
  Floris van der Sman
  34 weeks ago
 •  
  Marit Wesselink
  34 weeks ago
 •  
  Ayla Sjoers
  35 weeks ago
 •  
  Diana Van dijk
  35 weeks ago
 •  
  Suzanne van Bebberen
  36 weeks ago
 •  
  Tom Vreuls
  36 weeks ago
 •  
  Marijke Ramboer
  36 weeks ago
 •  
  Yvonne Korhorn
  36 weeks ago
 •  
  nathalie van Nieuwland
  36 weeks ago
 •  
  Friederike Korte
  37 weeks ago
 •  
  Danielle Van der Helm
  37 weeks ago
 •  
  Astrid Oedjaghir
  38 weeks ago
 •  
  Yvonne Schellen
  38 weeks ago
 •  
  Myriam van Ruitenbeek
  41 weeks ago
 •  
  Maritta Haggenmacher
  41 weeks ago
 •  
  Nancy van Heck
  42 weeks ago
 •  
  Myriam Muskens
  42 weeks ago
 •  
  Julia Hoogendoorn
  43 weeks ago
 •  
  Jorieke Peters
  44 weeks ago
 •  
  Marian Swier
  44 weeks ago
Teken nu
Teken alstublieft onze petitie, waarmee we er bij regeringen op willen aandringen de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn bij de Verenigde Naties te ondertekenen en daarmee te laten zien dat ze dieren echt willen beschermen.
Image: 
Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

Action Submission Button Text: 
Teken nu

Post a comment

 
Anonymous
5 years ago

Alle dieren hebben recht op een mooi leven, zonder mishandeling, met affectie van de mens, veel ruimte om te lopen en te bewegen, goede voeding, geen misbruik, wel liefde.

 
Anonymous
5 years ago

ik hou van dieren!!

 
Anonymous
5 years ago

tekenen voor een leven waar ook zij recht op hebben !

 
Anonymous
5 years ago

Love Animals , please do not hurt them....

 
Anonymous
5 years ago

Het word tijd om elk dier te bechermen !!!

 
Anonymous
5 years ago

Dierenwelzijn, het lijkt zo evident en toch ... tekenen voor een leven waar ook zij recht op hebben !

 
Anonymous
5 years ago

Dierenwelzijn, het lijkt zo evident en toch ... tekenen voor een leven waar ook zij recht op hebben !

 
Anonymous
5 years ago

Ook dieren hebben rechten! Recht op een plekje op deze wereld, recht op liefde en respect! Recht op een waardig bestaan! Wie geen dieren respecteert, verdient deze wereld ook niet!

 
Anonymous
5 years ago

Hoog tijd dat dit er eindelijk komt!!!!!!!!!!

 
Anonymous
5 years ago

Laat het geen vijf jaar meer duren voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn er komt want nog in teveel landen wordt dierenwelzijn op dit eigenste ogenblik met de voeten getreden !! Tijd voor actie !!