Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW)

Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

Deelnemers

Ontdek hoeveel mensen de petitie al ondertekend hebben:

 •  
  Maartje Wiss
  29 weeks ago
 •  
  Saskia StenfertKroese
  31 weeks ago
 •  
  Aart Van Dalen
  31 weeks ago
 •  
  Aart Van Dalen
  31 weeks ago
 •  
  Paulo Bout
  32 weeks ago
 •  
  Jan van Roon
  32 weeks ago
 •  
  Danny de Vries
  32 weeks ago
 •  
  Diana de Monte
  32 weeks ago
 •  
  Samira El Habri
  32 weeks ago
 •  
  Stephanie Zwiebel
  33 weeks ago
 •  
  ita joosten
  34 weeks ago
 •  
  ankke brunschot52@gmail.com
  34 weeks ago
 •  
  Muriel MERIC
  36 weeks ago
 •  
  Francis Santer
  36 weeks ago
 •  
  Diana Schipperen
  37 weeks ago
 •  
  Tracy Jehle
  38 weeks ago
 •  
  Sarina Roelaarts
  38 weeks ago
 •  
  Anna Verbiesen
  38 weeks ago
 •  
  MLGA Acket
  39 weeks ago
 •  
  Clarissa R
  39 weeks ago
 •  
  Floris van der Sman
  40 weeks ago
 •  
  Marit Wesselink
  40 weeks ago
 •  
  Ayla Sjoers
  41 weeks ago
 •  
  Diana Van dijk
  41 weeks ago
 •  
  Suzanne van Bebberen
  42 weeks ago
 •  
  Tom Vreuls
  42 weeks ago
 •  
  Marijke Ramboer
  42 weeks ago
 •  
  Yvonne Korhorn
  42 weeks ago
 •  
  nathalie van Nieuwland
  42 weeks ago
 •  
  Friederike Korte
  43 weeks ago
 •  
  Danielle Van der Helm
  43 weeks ago
 •  
  Astrid Oedjaghir
  44 weeks ago
 •  
  Yvonne Schellen
  44 weeks ago
 •  
  Myriam van Ruitenbeek
  47 weeks ago
 •  
  Maritta Haggenmacher
  47 weeks ago
 •  
  Nancy van Heck
  47 weeks ago
 •  
  Myriam Muskens
  48 weeks ago
 •  
  Julia Hoogendoorn
  48 weeks ago
 •  
  Jorieke Peters
  49 weeks ago
 •  
  Marian Swier
  50 weeks ago
Teken nu
Teken alstublieft onze petitie, waarmee we er bij regeringen op willen aandringen de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn bij de Verenigde Naties te ondertekenen en daarmee te laten zien dat ze dieren echt willen beschermen.
Image: 
Cats

Het IFAW voert campagne voor de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn

Het is een schokkend gegeven, dat regeringen onderling nog steeds geen afspraken hebben gemaakt waarmee ze laten zien het belang van internationale dierenwelzijnswetgeving te erkennen. Het IFAW vindt dat dit moet veranderen. Daarom ondersteunen wij de Universele Verklaring voor Dierenwelzijn (UDAW). Als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze formele verklaring aanneemt, zal dierenwelzijn wellicht een vaste plek op de internationale politieke agenda krijgen.

Het initiatief voor deze Verklaring werd in eerste instantie genomen door de World Society for the Protection of Animals (WSPA), in 2000. Het IFAW heeft zitting in de stuurgroep van de UDAW en wil samen met andere dierenwelzijnsorganisaties bereiken, dat deze verklaring door de VN en nationale regeringen wordt aangenomen.

Door de Verklaring te ondertekenen, kunnen regeringen laten zien dat het ze ernst is het welzijn van dieren te bevorderen. De Verklaring zal ook als springplank fungeren voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. De controle op de naleving van maatregelen ter bescherming van dieren zou erdoor kunnen worden versterkt en er zou een krachtig signaal vanuit gaan over de hele wereld om dieren op waardige wijze te behandelen.

Action Submission Button Text: 
Teken nu

Post a comment

 
Anonymous
5 years ago

Een dier is een levendwezen en heeft ook recht op een goed leven. Behandel dieren met respect en liefde. Wie niet van dieren houd, houd ook niet van mensen.

 
Anonymous
5 years ago

Dieren zijn GEEN dingen maar LEVEN en hebben dus ook gevoel!!!
Ze leven samen met ons op deze aarde dus moeten wij dit voor ze doen!!

 
Anonymous
5 years ago

Dieren zijn GEEN dingen maar LEVEN en hebben dus ook gevoel!!!
Ze leven samen met ons op deze aarde dus moeten wij dit voor ze doen!!

 
Anonymous
5 years ago

Wij volwassen mensen zijn verantwoordelijk voor alles wat geen stem heeft op deze wereld. Dus laten we samen zorgen dat we wereldwijd regels krijgen in het belang van het dierenwelzijn.

 
Karin Vagnoni
5 years ago

Dieren hebben evenveel recht op een goed gezond leven zonder mishandeling, ondervoeding, ect. wij kunnen voor hun stem opkomen, omdat zij dat niet kunnen.

 
Anonymous
5 years ago

dieren hebben recht op een fijn leven, wij zijn verantwoordelijk voor ze,
niemand anders doet het voor ze, dus TEKEN VOOR EEN GOED LEVEN VOOR DE DIEREN

 
Anonymous
5 years ago

Elk dier heeft het recht om op een deftige manier te leven en verzorgd te worden!

 
Anonymous
5 years ago

Pls people, sign this petition All the annimals need us for a love and caring life

Hannah and my pets Zóe and Kyla

 
Anonymous
5 years ago

'Wees een stem voor de stemlozen'
https://www.facebook.com/VossenjachtVlaanderen

 
Anonymous
5 years ago

Het gaat tijd worden dat wij als 'mensheid' gaan reageren met 'verantwoordelijkheid' tov de dieren en de natuur in het algemeen!
Momenteel vallen we nog te veel onder de noemer 'mensdom'... hoe erg ook...
Voor degenen met een 'hart' voor dieren teken ook AUB onze petitie 'tegen' de vossenjacht in Vlaanderen...
De link naar onze online petitie;
http://www.petitiesonline.nl/petitie/de-jacht-op-vossen-in-vlaanderen-is...
Bedankt!