Sonja Van Tichelen

Sonja Van Tichelen

Regiodirecteur Europese Unie

Werkterrein

Sonja geeft leiding aan het Brussels EU-kantoor. Gesteund door een team deskundige pleitbezorgers voor dierenwelzijn en in samenwerking met EU-instellingen en landen houdt zij nauwlettend in de gaten, of de Europese Unie een krachtige koers ten gunste van dierenwelzijn en natuurbescherming blijft varen. Sinds haar benoeming in september 2012 onderzoekt Sonja nieuwe mogelijkheden om IFAW's mondiale programma's en doelstellingen meer onder de aandacht te brengen bij Europese beleidsmakers.

Professionele deskundigheid

Met haar twintig jaar ervaring als beleidsmaker op het gebied van dierenwelzijn heeft Sonja van Tichelen een grondige kennis van Europese en internationale dierenwelzijnsthema´s opgebouwd, met name op het gebied van landbouw, laboratoriumdieren, in het wild levende dieren en daaraan gerelateerde beleidsterreinen. Sonja heeft ook diepgaande kennis van Europese dierenbeschermingswetgeving en wetsprocedures, alsmede van internationale standaardisering. Ook onderhoudt ze goede banden met vooraanstaande maatschappelijke organisaties en belanghebbenden binnen de industrie en de academische wereld.

Terwijl Sonja zich inzet voor wetgeving die specifiek op de bescherming van dieren is gericht, zal ze geen gelegenheid onbenut laten om voor de belangen van dieren ook op overkoepelende beleidsterreinen een plek af te dwingen. Het was vooral Sonja´s verdienste dat dierenwelzijn een plaats kreeg in de Duurzame Ontwikkelingsstrategie van de EU en dat de EU ertoe bracht om in 2006 een Actieplan voor Dierenwelzijn aan te nemen. Ze leverde ook een forse bijdrage aan de campagnes die tot Verdragswijzigingen leidden, welke uiteindelijk resulteerden in de erkenning dat dieren gevoel hebben en in de formulering van een speciaal Verdragsartikel inzake dierenwelzijn in het Verdrag van Lissabon.

In de loop der jaren heeft Sonja zich op een grote verscheidenheid van Europese en mondiale fora sterk gemaakt voor dierenbelangen met het geven van presentaties over de EU en dierenwelzijn. Ook heeft ze op tal van dierenwelzijnsterreinen interviews op radio en tv gegeven. Sonja spreekt vloeiend Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Verder heeft Sonja geparticipeerd in door de EU gesubsidieerde onderzoeksprojecten op het gebied van dierenwelzijn, zoals Consumer concerns about animal welfare and its impact on food choice (als partner), Welfare Quality (als lid van de Adviescommissie) en het European Animal Welfare Platform (als partner en lid van het Management Committee).

Achtergrond

Sonja Van Tichelen is altijd sterk geïnteresseerd geweest in duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn. Ze maakte er haar carrière van toen ze zich in 1992 als campagnecoördinator aansloot bij Eurogroup for Animals. In 1997 werd ze door Eurogroup aangesteld als waarnemend directeur, om in 2004 tot directeur te worden gepromoveerd. 

Via nauwe samenwerking met dierenwelzijnsexperts, juridisch adviseurs en politici heeft zij zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van planning en uitvoering van lobbystrategieën, onder meer door het smeden van effectieve politieke coalities, het bewerken van de publieke opinie en het mobiliseren van brede steun onder de bevolking voor haar werk.

  • Lid van de dialooggroep van belanghebbenden bij het EC-Directoraat voor Gezondheid en Consumentenbescherming (SANCO)
  • Lid van de Belgische “Raad voor Dierenwelzijn” die de voor dierenwelzijn verantwoordelijke minister adviseert.
  • Lid Raad van Bestuur van WSPA van 2005 tot mei 2012