Ekaterina "Katya" Yourievna Blidchenko, Veterinair team IFAW-Rusland

Ekaterina "Katya" Yourievna Blidchenko

Veterinair team IFAW-Rusland

Katya is geboren in Moskou. Na de lagere school volgde ze de studie technische zoölogie aan de Staatsacademie voor Diergeneeskunde en Biotechnologie in Moskou.

Vervolgens deed Katya in opdracht van het biologisch centrum ‘Chisty Les’ onderzoek naar wolven. De titel van haar afstudeerscriptie luidde: ‘Rehabilitatie-, foerageer- en groeipatronen van individuele in het wild levende dieren in de beginstadia van hun ontwikkelingsfysiologie aan de hand van een studie van de wolf (Canis lupus L.)’. Na haar studie kwam Katya in dienst bij diezelfde diergeneeskundige faculteit.

Sinds 2012 werkt Katya bij het A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution van de Russische Academie van Wetenschappen, waar men zich bezighoudt met het bestuderen van zeldzame dieren.

Haar vaste werklocatie is Primorsky Krai, het centrum voor rehabilitatie van zeldzame dieren. Daar is ze betrokken bij de rehabilitatie van tijgerwelpen.