Hoofd Internationale Bedrijfsvoering

Jason Bell

Hoofd Internationale Bedrijfsvoering

Werkterrein
Vanaf het moment dat Jason bij het IFAW in dienst kwam, heeft hij zich op een groot aantal terreinen voor de bescherming van dieren ingezet. Voorbeelden van die aandachtsterreinen zijn: de strijd tegen de handel in ivoor en tegen onethische "voorgeprogrammeerde" jachtpartijen, het bevorderen van walvistoerisme, lobbyen bij CITES tegen de handel in wilde dieren, de strijd tegen de commerciële walvisjacht, uitbreiding van natuurlijke leefgebieden en investeren in goede relaties met overheidsvertegenwoordigers.

IFAW Zuidelijk Afrika geeft verder steun aan het werk van SANCCOB om de met uitsterven bedreigde pinguïns van Zuid-Afrika te redden. Ook het Community-Led Animal Welfare (CLAW) project in de townships rond Johannesburg en Kaapstad wordt onder hun leiding uitgevoerd. Zij bieden via dierenklinieken hulp aan mishandelde en verwaarloosde honden, katten en andere huisdieren.

Onder leiding van Jason richt het Olifantenprogramma zich op het veiligstellen van leefgebieden voor olifanten in Zuid-Afrika, India, China en Kenia. Ze zijn bij diverse overplaatsingsprojecten betrokken geweest, waaronder de 'verhuizing' van een complete kudde van 83 olifanten uit een gebied in het district Phirilongwe, Malawi, waar zich voortdurend gewelddadige confrontaties met de bewoners van het gebied voordeden. In situaties waar overplaatsing niet mogelijk is, zoekt Jason met zijn team naar praktische, diervriendelijke oplossingen waar zowel de dieren als de bewoners van profiteren.

Mede naar aanleiding van een onderzoek naar de dynamiek van olifantenpopulaties dat het IFAW samen met de Universiteit van Pretoria heeft verricht, besloot de Zuid-Afrikaanse overheid miljoenen euro's te investeren in een ethisch verantwoord en wetenschappelijk populatiebeheerprogramma voor olifanten. Daarmee wordt afgeweken van de oude, vooral politiek gemotiveerde lijn om 'overtollige' olifanten af te schieten.

Jason’s Olifantenteam werkt ook nauw samen met parkwachters. Zo bieden ze training en ondersteuning in de strijd tegen stropers in alle landen waar de olifant in het wild voorkomt. Als campagnevoerder woont Jason regelmatig de Conferenties van Partijen van CITES bij. Daarbij heeft de besluitvorming rond de handel in ivoor vooral zijn aandacht.

Achtergrond

  • Researcher, University of Pretoria

Opleiding

  • Bachelor of Science, Zoology, University of Pretoria
  • Honors Degree, Ecology, University of Pretoria

Mediacontact

Contactpersoon voor Jason Bell:
Christina Pretorius
IFAW Zuid-Afrika
Tel: +27 (21) 701 8642
Mobile: +27 (82) 330 2558
Email: cpretorius@ifaw.org