Shannon Walajtys

Hoofd Noodhulpteam

Werkterrein

Als hoofd van het IFAW-Noodhulpteam geeft Shannon leiding aan de hulp die het IFAW wereldwijd biedt aan dieren, die als gevolg van natuurrampen in de problemen komen. Tussen de reddingsacties door houdt Shannon zich vooral bezig met het optimaliseren van de responsmogelijkheden, zowel binnen het IFAW als samen met andere organisaties in binnen- en buitenland.

In de VS geeft Shannon leiding aan het IFAW Noodhulpnetwerk, een coalitie van lokale rampenbestrijdingsorganisaties die bij ernstige rampen in het hele land bijstand verlenen. Ook werkt ze voortdurend aan de uitbreiding en verbetering van IFAW's internationale slagkracht in rampsituaties, onder meer door nauwere samenwerking te zoeken met lokale dierenwelzijnorganisaties in de gebieden waar het IFAW al actief is, maar ook door uitbreiding van de responscapaciteit.

Voordat ze in functie trad als hoofd van het Noodhulpteam was Shannon medewerker programmering van noodhulpacties bij rampen. In die hoedanigheid werkte ze aan hechte relaties van het IFAW met lokale, regionale en nationale organisaties in gebieden van de VS waar het gevaar van rampen het grootst is. Als vrijwilliger bij dierenbeschermingsorganisaties ontwikkelde ze in de loop der jaren vaardigheden die haar goed van pas kwamen bij de acht noodhulpoperaties waar ze in eigen land leiding aan gaf. Bij enkele operaties kwamen ook gevallen van dierenmishandeling aan het licht, waarbij ze dankzij haar achtergrond als forensisch onderzoeker bruikbaar bewijsmateriaal voor in de rechtszaal wist te verzamelen. Shannon heeft ook diverse malen lokale teams in andere landen assistentie verleend en voor de nodige financiering van die noodhulpoperaties in die landen gezorgd.

Achtergrond

 • Medewerker programmering Noodhulpteam, IFAW International
 • Medewerker slachtofferidentificatie bij grote rampen, Kenyon International
 • Hoofd bedrijfsvoering, Complete Consultants Worldwide
 • Operationeel manager, Ministerie van Defensie, VS
 • Forensisch onderzoeker, Ministerie van Defensie, VS
 • Forensisch onderzoeker, Inlichtingendienst Georgia, VS

Opleiding

 • Master of Science, Forensische Wetenschappen, University of New Haven, VS
 • Bachelor of Arts, Strafrecht, University of Georgia, VS
 • Getuigschrift cursus 'Animal Crime Scenes', University of Florida Forensic Veterinary Program
 • Getuigschrift cursus 'gedrag en behandeling van dieren', National Animal Control Association
 • Getuigschrift 'reddingsacties in snelstromend water'
 • Getuigschrift 'basisnoodhulp aan dieren', American Humane Association
 • Getuigschrift 'reddingstechnieken grote dieren', State of Massachusetts Animal Response Team
 • Getuigschrift 'elementaire rehabilitatietechnieken wilde dieren', International Wildlife Rehabilitation Council
 • ICS-certificering: 10a, 11a, 100, 200, 300, 400, 700