Rebecca Brimley, Programma adviseur

Rebecca Brimley

Programma adviseur

Werkterrein

Als waarnemend hoofd van het toenmalige IFAW-programma Dieren in Nood (de tegenwoordige programma’s Huisdieren en Noodhulp) stond Becky mede aan de basis van ons Huisdierenprogramma. In haar huidige rol als adviseur bij onze huisdierenprojecten werkt Becky aan de verdere ontwikkeling van dit programma. Ze verzorgt workshops om de teams optimaal toe te rusten op hun taak en geeft trainingen op het gebied van strategische planning en verslaglegging. Zo kan worden gewaarborgd, dat projecten waarbij directe hulp aan dieren wordt geboden, meetbare en positieve effecten voor het welzijn van dieren in het algemeen opleveren.

Ze adviseert inzake de technische uitvoering van het beleid en de maatregelen die tot die doelstellingen moeten leiden. En terwijl ze aan de uitbreiding van het programma werkt, zoekt ze voortdurend naar mogelijkheden om de binnen de medewerkers van het Huisdierenprogramma  ontwikkelde deskundigheid te delen met anderen, zodat die hun voordeel kunnen doen met technieken die het IFAW met succes heeft toegepast.

Als directeur van de Bangor Humane Society was Becky verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van een complex, waar op jaarbasis meer dan 5.000 dieren werden opgevangen en verzorgd. In haar tijd bij BHS was ze ook een drijvende kracht achter de oprichting en financiering van de interne dierenkliniek. Becky laat het IFAW ook profiteren van haar grondige kennis van dierenwelzijns- en natuurbeschermingsvraagstukken, die zij in het verleden heeft opgedaan als campagnevoerder, technisch adviseur en programmaleider bij diverse niet-gouvernementele organisaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrond

Asieldirecteur Bangor Humane Society, VS

Waarnemend hoofd van het (toenmalige) programma Dieren in Nood, IFAW Internationaal

Campaigner voor walvissen, Milieuonderzoeksbureau, VK

Afgevaardigde Wildlife and Countryside Cetaceans Working Group, International Wildlife Coalition, VK

Assistente van de directeur-generaal van het Save the Children Fund, VK

Contactpersoon voor de Wildlife and Countryside Link, VK

Opleiding

Bachelor of Science (BSc. Hons), Zeebiologie, University of Newcastle upon Tyne, VK

Master of Science (MSc), Natuurbescherming, University of Hull, VK

Diploma Bangor Region Leadership Institute, VS

Diploma International Union for the Conservation of Science (IUCN) Conservation Breeding Specialist Group-Population and Habitat Viability Assessment Facilitator

Publicaties

Artikelen in vaktijdschriften

Holliday, S., Johns, R., Ryle, J. en Thornton, A. 1996. The Continuing Global War Against Small Cetaceans. Milieuonderzoeksbureau, Londen.