Erica Martin, Hoofd Communicatie

Erica Martin

Hoofd Communicatie

Werkterrein
Als Hoofd Communicatie geeft Erica leiding aan een talentvol team van communicatiemedewerkers wereldwijd, dat de dierenwelzijnsmissie van het IFAW ondersteunt. Zij helpen ons de boodschappen van onze campagnes op heldere en aanstekelijke wijze over te brengen en beleidsmakers ervan te overtuigen waarom dieren bescherming behoeven.

Ook heeft Erica het voortouw genomen om een wereldwijde communicatiestrategie te ontwikkelen, waarin onze internationaal erkende deskundigheid op de belangrijkste programmaterreinen wordt geaccentueerd en via de media voor het voetlicht wordt gebracht. Daarnaast stimuleert deze strategie onze medewerkers en donateurs om zich als ambassadeur van het IFAW en onze dierenwelzijnsprogramma's op te werpen.

Binnen het managementteam speelt Erica een belangrijke rol bij de verbetering van de effectiviteit van de organisatie, doordat zij nieuwe communicatie-initiatieven in alle activiteiten, programma's en fondsenwervingsacties van de verschillende vestigingen integreert. Op die manier willen we onze internationaal leidende rol als pleitbezorger voor individuele dieren, complete diersoorten en leefgebieden, consolideren.

Erica is met haar uitgebreide ervaring op het gebied van een aantal prioriteitscampagnes van het IFAW een grote aanwinst voor ons managementteam. In haar functie als communicatiemanager van IFAW Canada was Erica nauw betrokken bij de campagne waarvoor het IFAW ooit in het leven werd geroepen: een eind maken aan de commerciële jacht op zeehonden in Canada.

Als directeur van IFAW's vestiging in Oceanië leverde Erica met haar team een belangrijke bijdrage aan onze wereldwijde campagne tegen de Japanse walvisjacht. Onder haar leiding stelde IFAW Oceanië een serie aanbevelingen op voor de Australische regering, resulterend in een rechtszaak die in 2010 door de Australische overheid bij het Internationaal Gerechtshof werd aangespannen om de onrechtmatigheid van de Japanse walvisjacht aan te tonen. Ook heeft Erica de Australische regering geadviseerd over de ontwikkeling van een strategisch dierenwelzijnsbeleid.

In Australië dwongen Erica en haar medewerkers, samen met andere dierenwelzijnsorganisaties, via het Administrative Appeals Tribunal, aanzienlijk verbeterde leefomstandigheden af voor olifanten in Taronga Zoo, Sydney en in Melbourne Zoo. Ook regelde zij dat het IFAW huisdieren en in het wild levende dieren mocht verzorgen die als gevolg van verschillende natuur- en milieurampen in moeilijkheden waren geraakt.

Achtergrond

  • Director, IFAW Oceania
  • Communications Manager, IFAW Canada
  • Communications Manager, IFAW Oceania
  • Member, Public Relations Society of America (PRSA)
  • Speechwriter, Australian Government Ministers
  • Public Affairs Director, National Office for the Information Economy, Australia
  • Communications Director, Department of Communications, Information Technology and the Arts, Australian Government
  • Public Affairs Manager for Western Australia, Australian Red Cross

Opleiding

  • Bachelor of Arts (BA/Hons) Degree, Journalism, Curtin University of Technology, Australia

Mediacontact

Contactpersoon voor Erica Martin:
Alison Dintino
Administrative Assistant, IFAW International Operations Center
Tel: + 1-508-744-2062
Email: adintino@ifaw.org