Kelvin Alie, Hoofd Programma Wildlife Trade

Kelvin Alie

Hoofd Programma Wildlife Trade

Werkterrein

Sinds 2001 is Kelvin Alie in dienst van het International Fund for Animal Welfare. Momenteel geeft hij leiding aan het programma Wildlife Trade. Onder leiding van Kelvin, die al 15 jaar beroepsmatig actief is als natuurbeschermer, breidt het IFAW momenteel haar wereldwijde programma tegen de handel in wilde dieren uit met activiteiten die specifiek gericht zijn tegen de illegale handel in ‘hoogwaardige’ soorten en wordt elke gelegenheid benut om dierenwelzijnsaspecten te betrekken bij het formuleren van beleid inzake de handel in wilde dieren.

Onder zijn leiding is de betrokkenheid van het IFAW bij kwesties op het gebied van de internationale handel in wilde dieren verder uitgebreid, onder andere via:

  • samenwerking met INTERPOL, niet-gouvernementele organisaties, en nationale en regionale handhavingsinstanties in Afrika en Azië in de strijd tegen wildlife criminaliteit;
  • uitbreiding van een initiatief om de capaciteit voor toezicht op de naleving van wet- en regelgeving te versterken, onder meer door training, uitrusting en ondersteuning te leveren aan eerstelijns wetshandhavers en door andere landen te adviseren en steunen bij het ontwikkelen van een strategie tegen de illegale handel in wilde dieren. In het kader van dit op capaciteitsopbouw gerichte initiatief werden al zeker 75 handhavingstrainingen in 37 landen verzorgd en minstens 2500 eerstelijns handhavingsfunctionarissen (douaniers, grenspolitie, natuurbeschermers, parkwachters) getraind en toegerust; ook werd geassisteerd bij het opzetten van het Horn of Africa Wildlife Enforcement Network (HA-WEN).  
  • gerichte bewustmakings- en voorlichtingscampagnes in Zuidoost-Azië om de aandacht te vestigen op de groeiende vraag naar bedreigde diersoorten;
  • baanbrekend werk in de strijd tegen de online wildlife criminaliteit; en
  • lobbyactiviteiten waarbij regeringen worden aangespoord zich sterk te maken voor de bescherming van wilde dieren in het kader van internationale verdragen en handelsovereenkomsten.

Kelvin werd tijdens het New York Wildlife Conservation Film Festival onderscheiden voor zijn ‘buitengewone inzet voor de handhaving van natuurwetgeving’. Ook werkte hij samen met ambtenaren van INTERPOL bij de opsporing van en strijd tegen smokkelaars van ivoor en neushoornhoorn in Afrika. Mede van zijn hand is een studierapport dat in het vaktijdschrift Biological Conservation werd gepubliceerd en waarin de verbanden worden aangetoond tussen natuurbescherming enerzijds en internationale conflicten, onveiligheid en ontwikkeling anderzijds. Kelvin maakt momenteel deel uit van de taakgroep ‘illegale handel in milieugevoelige artikelen’ van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO). Kelvin heeft een aantal presentaties op het terrein van wildlife criminaliteit verzorgd en treedt op als een van de hoofdinstructeurs tijdens de door het IFAW georganiseerde toerustingstrainingen ter preventie van de illegale handel in wildlife producten.

Opleiding
Master of Science (MSc), Biodiversity Conservation, University of Hull, VK
Master of Arts (MA), Economie, City College of New York, USA
Diploma Bosbouw, Cyprus Forestry College, Republiek Cyprus

Mediacontact

Contactpersoon voor Kelvin Alie:
Kerry Branon
IFAW Hoofdkantoor
Tel: +1-508-744-2068
Email: kbranon@ifaw.org