Dr. Ian Robinson, Vicepresident, Dierenwelzijn en Natuurbehoud

Dr. Ian Robinson

Vicepresident, Dierenwelzijn en Natuurbehoud

Werkterrein

Onder de leiding van president-directeur Azzedine Downes draagt Ian strategische en operationele verantwoordelijkheid voor de programma’s en campagnes van het  IFAW en de internationale activiteiten. Als vicepresident geeft hij de organisatie de strategische leiding en sturing die nodig is voor een effectieve uitvoering van al onze campagnes en programma’s.

Ian gaf eerder leiding aan het IFAW Noodhulpteam, dat wordt ingezet voor de redding, rehabilitatie en uitzetting van in het wild levende dieren. Ook komt het team in actie om voor huisdieren te zorgen die door natuur- en milieurampen zijn getroffen. Verder ondersteunt het team opvangcentra waar dieren worden verzorgd die niet meer voor een terugkeer naar de natuur in aanmerking komen.  In de overtuiging dat samenwerking altijd een hoger rendement oplevert dan de resultaten van afzonderlijke inspanningen bij elkaar, zoekt het Noodhulpteam zoveel mogelijk aansluiting bij de andere IFAW-programma’s. Hierdoor kunnen meer uitdagingen op het gebied van natuurbescherming worden opgepakt en kunnen meer dieren, populaties en leefgebieden worden beschermd.

Zo heeft Ian samen met het Wildlife Trade team bijgedragen aan de ontwikkeling van rehabilitatie- en uitzettingsprojecten. Dieren die uit de illegale handel zijn gered, worden na een herstelperiode weer uitgezet in hun natuurlijke leefomgeving in Trinidad, China en Rusland. Ook met de Wildlife Trust of India, één van IFAW’s partners, wordt vruchtbaar samengewerkt in een project dat dieren na een rehabilitatieperiode in Manas National Park herintroduceert. Zo telt dit park nu weer diersoorten die eerder volledig door stropers waren uitgeroeid.

Ian heeft baanbrekend werk verricht met het observeren van de dieren die in het park zijn uitgezet. De verkregen informatie werd gebruikt voor het doorvoeren van verdere verbeteringen en het evalueren van het succes van de reddings- en rehabilitatieprojecten.

Ian heeft op wetenschappelijke congressen al heel wat presentaties gehouden over de medische behandeling van wilde dieren. Ook hield hij een lezing voor de American Veterinary Medical Association over noodhulp bij rampen. Bij de OIE (de Wereld Gezondheidsorganisatie voor Dieren van de FAO) hield hij een toespraak over de inherente wreedheid die de door Canada gevoerde jacht op zeehonden kenmerkt.

Achtergrond

 • Director, Wildlife Rescue Rehabilitation and Sanctuary Programme, IFAW International
 • Hospital Director/Chief Veterinarian, Norfolk Wildlife Hospital, RSCPA, UK
 • Veterinary Advisor, Mediterranean Monk Seal Project, CBD-Habitat, Spain and Africa
 • Facilitator, Management of Species and Habitat Specialist Group, IUCN Mediterranean Monk Seals in the Eastern Atlantic Workshop, Spain,
 • Member, Board of Directors, Global Federation of Animal Sanctuaries, USA
 • Member, Board of Advisors, Pegasus Foundation, USA
 • Member, Steering Committee, British Wildlife Rehabilitation Council
 • Member, British Veterinary Zoological Society Council
 • Veterinary Advisor, Marine Animal Rescue Coalition, UK
 • Veterinary Advisor, British Divers Marine Life Rescue, UK
 • Member, Scientific Advisory Panel, World Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Opleiding

 • Veterinary Degree, Bristol University, UK
 • Post Graduate Certification, Sheep Health and Production, Royal College of Veterinary Surgeons, UK
 • Post Graduate Certification, Zoological Medicine, Royal College of Veterinary Surgeons, UK
 • Diploma of Fellowship, Royal College of Veterinary Surgeons, UK

Publicaties

Boeken/bijdragen aan boeken:

 • Barnett, J. and Robinson, I. (2003) Marine Mammals.  In: BSAVA Manual of Wildlife Casualties, eds Mullineaux, E., et al pp 49-65. BSAVA, Gloucester.
 • Bexton, S. and Robinson, I. (2003) Hedgehogs. In: BSAVA Manual of Wildlife Casualties eds Mullineaux, E., et al pp 49-65. BSAVA, Gloucester.
 • Robinson, I. (2002) Hedgehogs. In: Hand Rearing Wild and Domestic Mammals ed Gage, L.J., pp 75-80 Iowa State Press, Ames, Iowa
 • Robinson, I. (2000) Seabirds. In: Avian Medicine eds Tully, T.N., et al pp 339-363. Butterworth Heinman, Oxford
 • Robinson, I. (1996) Waterfowl, feathers and skin. In: Manual of Raptor,s Pigeons and Waterfowl, eds Benyon, P., et al pp 305-310 BSAVA, Gloucester.

Artikelen in vaktijdschriften:

 • Baker, J.R., Hall, A., Hiby, L., Munro, R., Robinson, I., Ross, H.M., and Watkins, J.F. (1995) Isolation of salmonellae from seals from UK waters. Veterinary Record 136 471-472.
 • Greth, A., Rester, C., Gerlach, H., Rietkerk, F. and Robinson, I. (1995) Pathological effects of oil on seabirds during the Arabian Gulf oil spill. Wildlife and oil spills, response research and contingency planning. (Frink, ed.) Tri-State Bird Rescue and Research Inc, 110 Possum Hollow Road, Newark, Delaware, 19711, USA.
 • Hughes, D.E., Carter, S.D., Robinson, I., Clarke, D.D., and Clarke, C.J.,  (1992) Anti-canine distemper virus antibodies in common and grey seals. Veterinary Record 130 449-450.
 • Hernandez, H., Robinson, I., Aguilar, A., Gonzalez, L. M., Lopez-Jurado, L.F., Reyero, M.I., Cacho,E., Franco, J., Lopez-Rodas, V., and Costas, E.,  (1988) Did algal toxins cause monk seal mortality? Nature, 393 28-29.
 • Jepson, P. and Robinson, I.  (1995) A rare congenital heart defect in a harbour porpoise (Phocoena phocoena) calf from Cardigan Bay, Wales.  Conference of the European Cetacean Society (poster presentation).
 • King D.P., Robinson, I., Hay, A.W.M. and Evans, S.W. (1993) Identification and partial characterisation of common seal (Phoca vitulina) and grey seal (Halychoerus grypus) interleukin-6-like activities  Developmental and Comparative Immunology, 17 449-458.
 • King D.P., Robinson, I., Hay, A.W.M. and Evans, S.W. (1993) The use of monoclonal antibodies specific for seal immunoglobulins in an enzyme-linked immunosorbent assay to detect canine distemper virus-specific immunoglobulin in seal plasma samples. Journal of Immunological Methods, 160 163-171.
 • Robinson, I., (1995) The rehabilitation of seals at the RSPCA Norfolk Wildlife Hospital. Journal of the British Veterinary Zoological Society 1 13-17.
 • Robinson, I. and Routh, A. 1999 Veterinary care of the hedgehog in practice. Journal of Veterinary Post Graduate Clinical Study 21 (3) 128-137
 • Wood, A.M., Munro, R. and Robinson, I. (1993). Oiled birds from Shetland, January 1993. Veterinary Record

Mediacontact

Contactpersoon voor Ian Robinson:
Kerry Branon
IFAW Hoofdkantoor
Tel: +1-508-744-2068
Email: kbranon@ifaw.org