Het IFAW

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) werd in 1969 opgericht om wereldwijd bedreigde dieren, populaties en leefgebieden te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in voor dieren in nood: honden en katten, vee en wilde dieren, maar ook dieren die als gevolg van een natuur- of milieuramp in de problemen komen.

Daarnaast zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via onze campagne tegen de commerciële walvisjacht.

Bekijk onze Woordenlijst en Principeverklaring.

Onze missie: Het IFAW redt en beschermt dieren wereldwijd.

Onze belofte: Wij beloven zowel onze donateurs als de beleidsmakers inzake dierenwelzijn, dat we altijd zullen streven naar effectieve oplossingen die samengaan met kennis, compassie en integriteit.

Ons werk: Het IFAW is van mening dat dieren wezenlijk van waarde zijn en dat we daarom verantwoordelijk zijn voor hun bescherming tegen lijden en commerciële uitbuiting.

We redden en verzorgen individuele dieren in nood en dragen effectieve oplossingen aan die bijdragen aan een duurzame bescherming van populaties en leefgebieden.

We streven ernaar, dat men in politieke besluitvorming, in wet- en regelgeving en in de samenleving als geheel zoveel mogelijk het welzijn van dieren laat meewegen.

Ons team: Ons team telt reddingswerkers, dierenartsen, beleidskundigen, campagnevoerders, wetenschappers, voorlichters en uiterst deskundig ondersteunend personeel. Al onze medewerkers zijn vastberaden om dieren in nood te helpen.

Onze aanpak: We opereren internationaal, gebruik makend van de deskundigheid en specialismen die in onze vestigingen in de verschillende landen aanwezig zijn. Door middel van hechte internationale coördinatie zijn we in staat om onze regionale campagnes en projecten ook wereldwijd invloed en impact te geven.

Via ons werk brengen wij dierenwelzijn en dierenbescherming bijeen. We laten zien dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen gezonde populaties, leefgebieden waarin die populaties zich op natuurlijke wijze handhaven en het welzijn van individuele dieren.

We hebben ook oog voor de behoeften van mensen. Daarom streven we naar oplossingen waar dieren én mensen beter van worden.

Onze visie: Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren respect en bescherming genieten.