Stop de illegale handel in wilde dieren via internet

Het is hoog tijd dat er meer regelgeving komt op het gebied van illegale online handel in producten van wilde dieren. Het IFAW deed onderzoek naar deze handel. In slechts twee weken tijd werden honderden advertenties met ivoren artikelen aangetroffen op sites in negen Europese landen. De totale waarde van deze in totaal 4.500 kilo ivoor wordt geschat op €1.450.000.

De illegale online handel in met name ivoor heeft schrikbarende vormen aangenomen. Help ons olifanten en hun ivoor te beschermen.

Dring bij de minister aan op krachtiger wetgeving en een harde aanpak van deze vorm van criminaliteit.

Kom in actie

Het is hoog tijd dat er meer regelgeving komt op het gebied van illegale online handel in producten van wilde dieren. Het IFAW deed onderzoek naar deze handel. In slechts twee weken tijd werden honderden advertenties met ivoren artikelen aangetroffen op sites in negen Europese landen. De totale waarde van deze in totaal 4.500 kilo ivoor wordt geschat op €1.450.000.

De illegale online handel in met name ivoor heeft schrikbarende vormen aangenomen. Help ons olifanten en hun ivoor te beschermen.

Dring bij de minister aan op krachtiger wetgeving en een harde aanpak van deze vorm van criminaliteit.