Eerste deel Canadese zeehondenjacht ten einde - meer dan 17.200 babyzeehonden gedood in slechts twee dagen

Het Canadese ministerie van Visserij en Oceanen (DFO) zal vandaag het eerste deel van de zeehondenjacht afsluiten. De eerste groep pelsjagers heeft tot dusver 17.200 baby-zadelrobben gedood. DFO is van plan de jacht aanstaande vrijdag in een ander deel van de Lawrence-baai te hervatten.

 
Waarnemers van het IFAW zijn zojuist teruggekeerd na getuige te zijn geweest van de grootschalige slachtpartij. “Deze jacht gaat altijd gepaard met afschuwelijke wreedheid”, vertelt Cheryl Jacobson, jachtwaarneemster bij het IFAW. “Vandaag zagen we een klassiek voorbeeld hiervan met onze eigen ogen. Een gewonde, bloedende zeehond ontsnapte het water in. De jager probeerde het dier nog tevergeefs te pakken te krijgen en uit het water te trekken, maar slaagde daar niet in. Deze gewonde pup zal naar alle waarschijnlijkheid onder water sterven en zal macaber genoeg niet meetellen in de officiële aantallen van de jacht.”

Het IFAW stuurt waarnemers naar het Canadese jachtgebied om de commerciële zeehondenjacht op beeld vast te leggen en zo weer harde bewijzen te verkrijgen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we genoeg materiaal zullen verzamelen om tegenover Europese beleidsmakers aan te tonen dat de jacht onacceptabel wreed is”, zegt Sheryl Fink, senior onderzoeker bij het IFAW. “Zeehondenjagers haasten zich om zoveel mogelijk dieren in een zo kort mogelijke tijd dood te knuppelen. Gecombineerd met de glibberige ijscondities leidt dit vaak tot een zeer pijn- en stressvolle dood voor de zeehondenbaby’s.”

De grootschalige zeehondenjacht vindt doorgang ondanks recente onderzoeken die aangeven dat de markt voor zeehondenbont verzadigd is. Deze verzadiging leidt tot een afname van de prijs tot bijna de helft. Verwerkers rapporteren dat de verkoop van zeehondenhuiden eind 2007 haast gestopt is en begin 2009 lijkt deze nog niet hersteld te zijn. Bovendien zal in de Europese Unie over enkele weken gestemd worden over een verbod op de handel in zeehondenproducten in alle lidstaten.

De Canadese jacht op jonge zadelrobben is de meest grootschalige jacht op zeezoogdieren ter wereld. Het maximaal te doden aantal dieren is door de Canadese overheid op 280.000 gesteld, een quotum dat volgens deskundigen de populatie zal aantasten.

Ga vandaag nog naar www.stopdezeehondenjacht.nl om meer te weten te komen over de inspanningen van het IFAW om een einde te maken aan de Canadese commerciële zeehondenjacht.

Noot voor journalisten:

• Het IFAW beschikt over een team van professionele cameramensen en fotografen die klaarstaan om de jacht vast te leggen. Afbeeldingen worden direct weergegeven via  www.hdvideotaxi.com en www.ifawimages.com.
• Bezoek deze sites regelmatig voor actuele videobeelden van uitzendkwaliteit en stilstaande beelden van de commerciële zeehondenjacht in 2009.
• Neem voor directe toegang tot het beeldmateriaal Petra Verkerk, afdeling Communicatie -    Tel. +31(0)70-335 50 11 of (0)6 14 15 47 58  of email naar pverkerk@ifaw.org

Voor media gerelateerde vragen:
Petra Verkerk
Tel: + 31 70 335 50 11
Mobile: + 31 6 14 15 47 58
Email: pverkerk@ifaw.org

Post a comment