Schenken met belastingvoordeel

Wanneer u over een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt, spreken we van een periodieke schenking. Zo levert u een duurzame bijdrage voor de dieren. Daarnaast is de periodieke schenking volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de opmaak ervan kost u niets.

Sinds 2014 is het niet meer verplicht om een periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte via de notaris. Wel moet de schenking worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
De schenkingsovereenkomst bestaat uit twee exemplaren. Een formulier is bestemd voor u, de begunstiger, en een formulier is bestemd voor het IFAW, de begunstigde.

Als u een periodieke schenking overweegt, neemt u dan even contact met ons op. Wij sturen u dan zo snel mogelijk de schenkingsovereenkomst toe. Als u deze vervolgens ingevuld retourneert via de antwoordenvelop, zorgen wij er voor dat u uw exemplaar getekend terug krijgt.

Belastingvoordeel
Op de website www.berekenhet.nl kunt u uitrekenen wat uw belastingvoordeel is. Dit is namelijk afhankelijk van leeftijd en inkomen. De periodieke schenking eindigt na looptijd van de akte of bij overlijden van de begunstiger.

Hieronder vindt u een voorbeeld van het voordeel dat deze manier van schenken oplevert:

Een berekening voor een persoon die € 100 doneert met een 42% inkomensbelastingniveau. 

Een gift van €100 Een normale eenmalige gift Een periodieke schenking voor meerdere jaren Het verschil 
Aftrekbaar gedeelte van de donatie €0 €100 €100
Belastingvoordeel 42% €0 €42 €42
U betaalt €100 €58 €42
Uw voordeel     €42

 

Deze persoon kan er ook voor kiezen het belastingvoordeel op te tellen bij de gift, zodat u niet meer betaalt maar er wel meer naar de dieren gaat. Als u in plaats van € 100, € 173 doneert, doneert u daadwerkelijk € 100 euro aan het IFAW, omdat u € 73 euro terug krijgt van de belastingdienst. Ter verduidelijking:

Een gift van €173 Een normale eenmalige gift Een periodieke schenking voor meerdere jaren Het verschil 
Aftrekbaar gedeelte van de donatie €0 €173 €173
Belastingvoordeel 42% €0 €73 €73
U betaalt €173 €100 €73
Uw voordeel     €73

 

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.
Download het formulier Periodieke Schenking (pdf)

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Daniëls via:

Adres: Javastraat 56, 2585 AR in Den Haag

E-mail: periodiekeschenking@ifaw.org

Tel: 070 335 5011, toestelnummer 100