Andere manieren van schenken

Met uw donatie redt het IFAW individuele dieren en hele populaties, beschermen we leefgebieden en zetten we ons in om commerciële exploitatie te vervangen door duurzame economische ontwikkeling.