Zeehonden en visserijbedrijven

Een argument dat veelvuldig door jagers en politici wordt gebruikt, is dat zeehonden gedood moeten worden om visbestanden te beschermen. Wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt echter.

De hoeveelheid vis die door zeehonden wordt verorberd, zegt nog niets over de mate waarin de visbestanden daaronder lijden.

De ecosystemen van oceanen zijn complex en we kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat de ene diersoort welvaart bij het verdwijnen van een andere. Het is zelfs zo, dat een massaslachting onder zeehonden onbedoelde en onvoorspelbare gevolgen kan hebben en dat de samenhang en het functioneren van mariene ecosystemen er weleens door verzwakt zouden kunnen worden. Uit een analyse van de jacht op Kaapse robben in Zuid-Afrika is gebleken, dat de visbestanden waarschijnlijk geen voordeel ondervinden van de jacht. Sterker nog, de jacht op zeehonden zou waarschijnlijk juist nadelige gevolgen hebben voor de hoeveelheid vis in die wateren. Daarop besloot Zuid-Afrika de jacht op Kaapse robben af te blazen.

Een citaat uit een onlangs verschenen wetenschappelijk adviesrapport van het Canadese Ministerie van Visserij en Oceanen: “Hoewel het afschieten van zeehonden om de populatie in de hand te houden veelvuldig wordt toegepast, is het effect ervan op de populaties prooidieren nog nauwelijks onderzocht. We kunnen dus ook weinig zeggen over de effectiviteit van het doden van zeehonden. Bovendien is uit onderzoek van andere programma's die op het selectief doden van roofdieren zijn gericht, gebleken dat dat regelmatig tot onbedoelde en onvoorziene gevolgen voor het voedselweb leidt.”

Ondanks het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing blijven sommige regeringen roepen dat zeehonden massaal moeten worden gedood om visbestanden de kans te geven zich te herstellen.