De door Canada gevoerde commerciële jacht op zeehonden vormt een van de grootste en bekendste bedreigingen voor zeehonden, maar het is niet de enige. Wereldwijd voert het IFAW strijd om zeehonden te beschermen. Onze inspanningen in Canada, Namibië en Rusland worden ondersteund door onderzoeksresultaten, overheidsinitiatieven en trouwe dierenvrienden.

Toen we in 1994 in Rusland aan de slag gingen, was beëindiging van de wrede jacht op zeehonden in de Witte Zee een van onze hoofddoelstellingen. In maart 2009, na een 15 jaar durende campagne door het IFAW, verbood Rusland de jacht op zeehonden jonger dan een jaar in de Witte Zee. Daardoor wordt jaarlijks het leven van ruim 35.000 zadelrobben gespaard.

Het IFAW redt ook zeehonden die verstrikt raken in visnetten of op een strand aanspoelen, maar ook pups die in zee belanden voordat ze goed hebben leren zwemmen. 

Bescherming voor grijze zeehonden in Canada

Grijze zeehonden worden al decennialang door vissers als "hinderlijk" beschouwd en tot in de jaren '50 van de vorige eeuw werd er met permissie van de Canadese overheid op grote schaal jacht op ze gemaakt.

De laatste tijd laten hun populaties weer een herstel zien, maar daarmee laait ook het debat weer op over de schade die grijze zeehonden onder visbestanden zouden aanrichten. Opnieuw gaan stemmen op om deze dieren af te slachten.

De Canadese overheid staat momenteel het doden van grijze zeehonden toe met als argument dat het afschieten van zeehonden in het belang is van de commerciële visserijbedrijven. Dit argument is echter niet wetenschappelijk onderbouwd.

Ook is voorgesteld om volwassen en jonge grijze zeehonden op Sable Island op grote schaal af te slachten en te verbranden. Daardoor zou 70% van de totale geschatte zeehondenpopulatie worden uitgemoord.

Daarom blijven we de vinger aan de pols houden en ons verzetten tegen elk plan dat de populatie grijze zeehonden bedreigt. Ook blijven we wetenschappelijk onderzoek steunen naar de bewegingen en foerageerpatronen van grijze zeehonden. 

Kaapse pelsrobben in Namibië

Net als veel andere zeehonden is de Kaapse pelsrob van oudsher een prooi van de commercie, onder meer vanwege zijn fraaie vacht. Tussen juli en november zijn de stranden van Namibië het decor van een bloederig tafereel, als tienduizenden Kaapse pelsrobben worden afgeslacht. De jacht op deze dieren vindt op wrede wijze plaats en de Namibische autoriteiten staan als regel niet toe dat onafhankelijke dierenwelzijnsexperts als waarnemer de jacht bijwonen. Momenteel mag de jacht in Namibië ook niet gefotografeerd of gefilmd worden. In dit wetenschappelijk artikel kunt u meer lezen over het wrede karakter van de zeehondenjacht in Namibië.

De commerciële jacht op zeehonden voor de kust van zuidelijk Afrika dateert al van het begin van de 17de eeuw. Aan het eind van de 19de eeuw waren er al 23 kolonies vernietigd en was de zeehondenpopulatie ernstig uitgedund. Hoewel Zuid-Afrika in 1990 een eind maakte aan de commerciële jacht, wordt in Namibië nog steeds gejaagd op zeehonden, van jong tot oud. De regering van dit land beweert dat de zeehondenjacht werkgelegenheid creëert en de visserijbedrijven beschermt.

Sinds de jaren '80 voeren we campagne tegen het afschieten van Kaapse robben in Zuid-Afrika en recenter ook tegen de slachtingen in Namibië. De jacht is niet alleen wreed, het is ook niet wetenschappelijk bewezen dat Kaapse robben schadelijk zijn voor de visserijbedrijven.

Samen met nationale en internationale organisaties voeren we campagne om een eind te maken aan de commerciële zeehondenjacht in Namibië en we zullen net zo lang doorgaan tot ze met deze wrede en onnodige slachtpartijen stoppen.

Het IFAW subsidieert ook onderzoek naar Kaapse robben op hun geboortegronden nabij Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Het doel van dit project is om pups terug te brengen die 's zomers door zware winden in zee gesleurd worden. We willen volgen hoe geredde dieren erin slagen te overleven, hoe ze aan hun voedsel komen, wat ze eten en waar ze zich heen bewegen. 

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren