Bescherming van dieren via de internationale politiek

Internationaal niveau

Als een land politieke besluiten inzake milieubescherming en dierenwelzijn neemt, heeft dat altijd – direct of indirect – gevolgen voor dieren. Internationale verdragen en overeenkomsten hebben vaak aanzienlijke consequenties voor de bescherming en het welzijn van dieren, omdat ze nationaal en internationaal als leidraad worden gehanteerd bij de politieke besluitvorming en bij het stellen van prioriteiten op het gebied van wetgeving en budgettering.

Het IFAW stelt resultaten uit eigen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar en breekt een lans voor de belangen van dieren bij het opstellen van internationale verdragen. We brengen niet alleen onze deskundigheid in, we dragen ook bij aan praktische oplossingen die het lijden van individuele dieren verlichten en populaties en leefgebieden helpen beschermen.

Een greep uit de internationale verdragen en organisaties waarbinnen wij invloed uitoefenen:

Via deze internationale overeenkomsten en organisaties worden grondslagen voor de bescherming van dieren en leefgebieden geformuleerd, die wereldwijd kunnen worden toegepast. Langzaam maar zeker komen steeds meer landen tot de erkenning, dat de bescherming van dieren een wereldwijde aanpak behoeft. Het begint met het nemen van de juiste beslissingen en het maken van goede afspraken. Maar vervolgens moeten die beslissingen wel in daden worden omgezet en moeten afspraken worden nagekomen; pas dan zal de situatie voor dieren die bescherming nodig hebben, echt verbeteren. Het IFAW is dan ook een groot voorstander van initiatieven die uitvoering geven aan internationale overeenkomsten en verdragen, bijvoorbeeld in de vorm van effectieve controle op de naleving van wetten en regels, het verzorgen van trainingen aan parkwachters, douaniers en opsporingsambtenaren, enz.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren