Beïnvloeding nationale politieke besluit-vorming

Nationaal niveau

Het IFAW pleit voor wetgeving die dieren effectief beschermt. Ook willen we bereiken, dat belangrijke waarden op dierenwelzijnsgebied zoveel mogelijk in wetgeving en beleid worden geïntegreerd. Effectieve dierenwelzijnswetgeving is een instrument dat van cruciale betekenis is voor het voorkomen van wreedheden tegen dieren:

 • Effectieve nationale wetgeving schept een kader van eenduidige normen voor de behandeling van dieren.
 • Naleving van nationale wetgeving valt ook gemakkelijker te controleren dan een mengelmoes van lokale, regionale of provinciale regels.
 • Een land dat met zulke wetgeving laat zien dat het het welzijn van dieren belangrijk vindt, kan daar bij deelname aan internationale conferenties ook naar verwijzen.

Wat het IFAW met campagnes voor wetgeving heeft bereikt

Door de jaren heen heeft het IFAW geen mogelijkheid onbenut gelaten om de dieren tegenover politici en wetgevers een stem te geven. Een greep uit wat we op dit gebied hebben gedaan en bereikt:

 • In 2011 slaagde het IFAW erin om in Rusland een verbod op de jacht op beren tijdens de winterslaap af te dwingen. Elk jaar werden als gevolg van die jacht talloze pasgeboren beertjes van hun moeder beroofd. Een jaar eerder kwam er, eveneens in Rusland en mede onder druk van het IFAW, een verbod op de jacht op zeehonden jonger dan 1 jaar oud. Deze maatregel spaart jaarlijks het leven van ongeveer 35.000 zeehonden.
   
 • In 2011 vond in China ook de jaarlijkse conferentie van de Partij plaats. Nooit eerder kwamen in dit land zoveel voorstellen ter bevordering van het welzijn van dieren ter tafel: een wet die een eind moet maken aan wreedheden tegen dieren, een wet tegen het fokken van tijgers en regelgeving voor een verantwoorde behandeling van huisdieren.
   
 • In het Verenigd Koninkrijk boekte het IFAW een enorm succes toen de regering de Jachtwet 2004 invoerde, waarmee een eind kwam aan de wrede jacht met honden. We moeten dit verbod en de naleving daarvan wel continu blijven bewaken, want de Conservatieve Partij blijft pogingen ondernemen deze wet te laten herroepen. We zetten daarvoor onder andere jachtwaarnemers in en het bewijsmateriaal dat deze mensen verzamelen, wordt gebruikt in strafzaken die zowel door particulieren als door de openbaar aanklager worden aangespannen. Dit heeft al tot 130 veroordelingen wegens overtreding van de Jachtwet geleid. 
   
 • In het Verenigd Koninkrijk droeg het IFAW bij aan de totstandkoming van de Wet op de Dierenbescherming 2006, die huisdierbezitters verplicht om goed voor hun dieren te zorgen.
   
 • In de VS werden onze inspanningen beloond met de invoering van de Captive Wildlife Safety Act in 2003, een wet die ertoe leidde dat het aantal leeuwen, tijgers en andere grote katten in gevangenschap spectaculair daalde.
   
 • In 2007 publiceerden we in Canada ons onderzoeksrapport Falling Behind, An International Comparison of Canada’s Animal Cruelty Legislation. Hiermee leggen we de vinger op een aantal ernstige tekortkomingen in de Canadese Wet op de Dierenbescherming, die sinds 1892 nog nooit is gewijzigd. We doen in dat rapport ook zeven aanbevelingen om dieren in Canada op eenvoudige wijze beter te beschermen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren