Hoewel al sinds 1986 een wereldwijd verbod op de commerciële walvisjacht van kracht is, worden elk jaar nog steeds ruim 1.000 walvissen zonder noodzaak en op wrede wijze voor commerciële doeleinden gedood. De Japanse, Noorse en IJslandse walvisvloten blijven hun harpoenen afvuren op deze intelligente dieren, die net als wij pijn en emoties kennen.

Het IFAW voert campagne tegen de commerciële walvisjacht

De historische uitspraak van het Internationaal Gerechtshof

De bescherming van walvissen is een van IFAW’s hoogste prioriteiten. We ondersteunen al vele jaren met succes diverse initiatieven op dit gebied. Zo voeren we al 10 jaar in de voorste gelederen strijd tegen de slachtingen in de Zuidelijke IJszee rondom het Zuidpoolgebied, die onder het mom van ‘jacht voor wetenschappelijke doeleinden’ plaatsvinden.

Ondanks het wereldwijde verbod op de walvisjacht dat in 1986 werd ingesteld, is Japan doorgegaan met het doden van walvissen in de wateren rond de Zuidpool. Tussen 2006 en 2009 organiseerde het IFAW vier maal een paneldiscussie in respectievelijk Parijs, Londen, Sydney en Canberra, waaraan topjuristen uit de hele wereld deelnamen. Elk panel kwam tot de conclusie dat de jacht door Japan in de Zuidelijke IJszee onwettig is. In mei 2010 klaagde Australië Japan bij het Internationaal Gerechtshof aan vanwege de ‘wetenschappelijke’ walvisjacht in de Zuidelijke IJszee, en de bevindingen van de juridisch experts vormden hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het was voor het eerst dat bij dit Hof een zaak aanhangig gemaakt werd waarbij de bescherming van de natuur inzet was. In de zomer van 2013 hielden Australië en Japan hun pleidooi bij het Internationaal Gerechtshof, dat in het afgelopen voorjaar definitief uitspraak deed.

Het Hof bepaalde dat de door Japan gevoerde jacht in het Zuidpoolgebied ‘geen wetenschappelijk onderzoek diende’, dat men er ‘onmiddellijk’ mee moest stoppen, en dat in het kader van het huidige jachtprogramma geen nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven. Voor het eerst in ruim honderd jaar tijd zullen walvissen in de Zuidelijke IJszee niet meer door commerciële jagers worden afgeslacht.

Het Japanse ministerie van Landbouw heeft al aangekondigd voorstellen voor een herzien jachtprogramma in de Zuidelijke IJszee te zullen indienen en dat men in het najaar van 2015 met zo’n programma wil beginnen.

IFAW-wetenschappers en juridisch experts wenden daarom hun invloed bij regeringen aan om te waarborgen dat Japan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof volledig eerbiedigt en naar letter en geest nakomt. Daarnaast trachten we Japan ertoe te bewegen ook te stoppen met de ‘wetenschappelijke jacht’ in het noordelijk deel van de Stille Oceaan.

 

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren