IFAW's Reddings- en onderzoeksteam voor zeezoogdieren (Marine Mammal Rescue and Research team, het voormalige Cape Cod Stranding Network), komt in actie als ergens langs de 1100 kilometer lange kustlijn van zuidoost-Massachusetts dieren in de problemen komen. Dit gebied is internationaal bekend vanwege de walvissen en dolfijnen die er regelmatig in grote aantallen aanspoelen. Wij zijn een van de veertien organisaties die samen het Northeast Regional Stranding Network vormen, een netwerk dat langs de hele kust, van Maine tot Virginia, snel en deskundig in actie kan komen.

Het IFAW ondersteunt hier teams van hard werkende en hoogopgeleide deskundigen, die zich inzetten voor de bescherming van zeezoogdieren (dolfijnen, walvissen, bruinvissen en zeehonden) en de leefgebieden van deze dieren.

Het IFAW besteedt ook aandacht aan het gevaar van verstrikking van grote walvissen in visnetten. In Canada zijn wij een belangrijke steunpilaar voor het Campobello Whale Rescue Team. Aan de Amerikaanse westkust geeft het IFAW steun aan het California Whale Entanglement Team – een goed georganiseerde groep zeezoogdierexperts die zowel lokaal als regionaal in actie komen en speciaal zijn opgeleid om in de Californische kustwateren in netten verstrikte walvissen te bevrijden.

Het IFAW biedt haar deskundigheid op het gebied van redding van zeezoogdieren ook aan andere landen aan. We hebben gedetailleerde protocollen opgesteld voor het verloop en de evaluatie van reddingsoperaties en ook hebben we bijgedragen aan onderzoek naar de oorzaken van massastrandingen, zoals die in Madagaskar in 2008, die inmiddels in verband is gebracht met het gebruik van multibeam echoloodsystemen door een peilboot. Het IFAW probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen tijdens deze gebeurtenissen. We onderzoeken de dieren ter plaatse, voeren gehoortesten uit en doen onderzoek met ultrasone apparatuur en satellietvolgsystemen. Hiermee helpen we niet alleen individuele dieren, maar zo komen we ook meer te weten over hun populaties en over de oceanen waarin ze leven. Ons onderzoek wordt verder versterkt door de samenwerking met een gemêleerde groep internationale wetenschappers.

Als eerste organisatie ter wereld ontwikkelt het IFAW momenteel een systematisch opgezet programma dat tot doel heeft om massastrandingen te voorkomen. Zodra we een melding krijgen van walvissen of dolfijnen die zich in voor hen gevaarlijke wateren dreigen te begeven, gaat ons team direct het water in met boten die zijn uitgerust met ‘pingers’, apparaten die speciale hoogfrequente geluiden produceren. De onschadelijke geluiden van de pingers zijn een hulpmiddel om dieren uit de buurt van ondiep water te houden en ze naar dieper, veiliger water te loodsen.

Mijlpalen:

  • 2012: Het IFAW komt in actie na een massastranding van dolfijnen
  • 2011: Uit onderzoek van met satellietzenders uitgeruste walvissen blijkt dat een gezonde walvis na zijn uitzetting in zee in leven kan blijven, ook als hij alléén is uitgezet.
  • 2007: Cape Cod Stranding Network fuseert met IFAW
  • 2002: Het CCSN rukt uit voor grienden die in de zomer massaal aanspoelen.
  • 2002: CCSN krijgt vergunning om bij strandingen in actie te komen. Voor die tijd werd van de vergunning van het New England Aquarium gebruik gemaakt.

Informatiebronnen:

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren