De gevolgen van klimaatverandering voor walvissen

Klimaatverandering beïnvloedt onze hele planeet. De gevolgen op land zijn al zichtbaar, maar ook onze oceanen, en de dieren die hierin leven, worden erdoor geraakt. Voor een aantal van ‘s werelds meest bedreigde walvissen zouden de gevolgen van de klimaatverandering weleens de laatste druppel kunnen zijn.

De eerste effecten van de klimaatverandering op walvissenpopulaties op het noordelijk en het zuidelijk halfrond zijn al door onze onderzoekers gedocumenteerd en we maken ons grote zorgen dat de gevaren voor walvissen nog meer zullen toenemen. We maken ons vooral zorgen om het volgende:

  • Het verlies van voedselbronnen waarvan walvissen afhankelijk zijn;
  • Veranderingen in het voedselweb van de gehele oceaan;
  • De impact op migratieroutes en de consequenties voor hun voortplantingsgebieden.

Het klimaat van onze planeet verandert voortdurend, maar gewoonlijk verlopen deze veranderingen langzaam en geleidelijk. Op dit moment tast de door de mens veroorzaakte vervuiling het klimaat sneller aan dan op enig ander moment in het verleden. En dat brengt mensen, dieren en hun leefgebieden overal ter wereld in gevaar.

Daarom dringen we er bij beleidsmakers op aan om bij alle beleids- en besluitvorming die van invloed is op de klimaatverandering te kiezen voor de meest strikte voorzorgsmaatregelen.