Vacatures

Het IFAW zoekt geschikte kandidaten voor de hiernaast genoemde functie(s). 

Manager Donateursafdeling

Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) en International Fund for Animal Welfare, Inc.* zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure, tenzij anders aangegeven. Als u vragen hebt over de procedure of over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens, neemt u dan contact op met ons op via vacature@ifaw.org

*Stichting IFAW (International Fund for Animal Welfare) is een Nederlandse not-for-profit stichting gevestigd aan de Javastraat 56, 2585 AR te Den Haag, Nederland. International Fund for Animal Welfare, Inc. is een non-profit vennootschap naar het recht van Massachusetts, gevestigd te 290 Summer Street, Yarmouth Port, Massachusetts 02675, Verenigde Staten.

Wat doen wij met de gegevens die u verstrekt?

Alle gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doorlopen van uw sollicitatie, of om te voldoen aan wettelijke vereisten indien dit noodzakelijk is.

De gegevens die u verstrekt zullen door ons en/of onze verwerkers veilig worden bewaard, ongeacht of de gegevens in elektronische of fysieke vorm zijn.

Wij zullen de gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure niet delen met derden voor marketingdoeleinden.

Wij zullen de contactgegevens die u verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen over uw sollicitatie. Wij zullen de andere gegevens die u verstrekt gebruiken om uw geschiktheid voor de functie waarop u gesolliciteerd hebt te beoordelen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben om onze aangegeven doeleinden te vervullen en zullen deze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

De gegevens waar wij om vragen worden gebruikt om uw geschiktheid voor een dienstverband te beoordelen. U hoeft niet te verstrekken waar wij om vragen, maar het kan uw sollicitatie beïnvloeden wanneer u dit niet doet.

Sollicitatie & gesprek fase

Wij vragen u om persoonlijke details te verstrekken, waaronder uw naam en contactgegevens, uw cv met referenties en een ondersteunende verklaring waaruit uw geschiktheid voor de functie blijkt. Tijdens het gesprek zullen wij u vragen stellen over uw eerdere werkervaring, opleiding, referenten en om antwoorden te krijgen op vragen die betrekking hebben op de functie waarnaar u gesolliciteerd hebt. Ook kunnen we aantekeningen maken van het gesprek. Wanneer u gevraagd wordt om een schriftelijke test of presentatie te maken, ontvangt u hiervan van tevoren bericht. Ons wervingsteam zal toegang hebben tot al deze informatie.

Indien uw sollicitatie niet slaagt, zullen wij de gegevens met betrekking tot uw sollicitatie vier weken bewaren nadat de procedure is afgesloten.

Externe wervingsbureaus

Het IFAW kan van tijd tot tijd gebruik maken van een extern wervingsbureau voor wervingsdoeleinden. Wanneer wij dit doen, zullen uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van dat bureau, en dient u zich hiervan op de hoogte te stellen voordat u solliciteert.

Voorwaardelijk aanbod

Als wij u een voorwaardelijk aanbod voor een baan doen, kunnen wij u toestemming vragen om controles voorafgaand aan indiensttreding uit te voeren. U moet de controles voorafgaand aan indiensttreding succesvol doorlopen om door te gaan naar een definitief aanbod.

Hiertoe moet u het volgende overleggen:

  • Bewijs van uw identiteit – gewoonlijk zult u worden gevraagd om uw paspoort of toepasselijk juridisch document te overleggen.
  • Wij kunnen, in overleg, contact opnemen met uw referenten met behulp van de gegevens in uw sollicitatie.

Als u een definitief aanbod van een baan accepteert zult u meer informatie ontvangen over het Privacybeleid Werknemers en de aanvullende gegevens die wij van u als werknemer verzamelen.