Ondanks alle bedreigingen waarmee tijgers in het wild worden geconfronteerd, kunnen ze nog worden gered. Maar dan moet de internationale gemeenschap wel de politieke wil tonen om nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen en woorden om te zetten in daden.

“We willen geen wereld zonder tijgers”, is wat we jongeren in 2010 – het Jaar van de Tijger - alom hoorden zeggen.  De volgende generatie biedt tijgers in het wild dus hoop.

Het IFAW is al intensief betrokken bij belangrijke internationale initiatieven om tijgers bescherming te bieden.

We stonden mede aan de basis van het Internationale Tijgerforum, het Global Tiger Initiative van de Wereldbank, de Internationale Tijgercoalitie en andere internationale en regionale initiatieven om in het wild levende tijgers te beschermen.

In samenwerking met o.a. de Russische overheid en de Wereldbank trad het IFAW in november 2010 op als medeorganisator van de internationale tijgertop in St. Petersburg en maakten we een eerste ontwerp voor het Global Tiger Recovery Program. In deze uiterst belangrijke verklaring is de ambitieuze doelstelling vastgelegd om het aantal in het wild levende tijgers in de komende 12 jaar te laten verdubbelen. We zijn als belangrijkste partner aangewezen om de landen waarin de tijger zijn leefgebied heeft, te helpen bij de uitvoering van dit programma. We zullen ons vooral gaan richten op een betere training en toerusting van de parkopzichters die het tegen stropers moeten opnemen, want dat is echt dringend nodig.

Ook binnen CITES (de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten), de Conventie Biodiversiteit en andere internationale beleidsvormende fora werpen we ons op als pleitbezorger van tijgers en andere in het wild levende dieren.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren