Tijgers worden door de handel in hun voortbestaan bedreigd.

De internationale handel in tijgers en tijgerproducten is verboden volgens de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) en alle landen waar tijgers leven hebben nationale wetgeving die de tijgers beschermt tegen stropers en handel.

Toch gaat de handel in tijgers en tijgerproducten door, als onderdeel van een vicieuze cirkel: de stropers leveren de producten aan op de zwarte markt, de handel stimuleert de vraag bij klanten en dit zorgt vervolgens weer voor meer stroperij. Om de tijgers te redden die nog over zijn, moeten we deze cyclus stoppen.

Het IFAW heeft een aantal doelstellingen om de handel in tijgers en tijgerproducten te stoppen, bijvoorbeeld:

Verbeterde handhaving
Het stopzetten van veilinghuizen
Verzet tegen de tijgerfokkerijen
Een beroep op het geweten van consumenten

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren