Olifanten worden gedood om hun slagtanden van ivoor. Ze genieten weliswaar enige bescherming tegen stropers via de CITES  (Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten), maar diezelfde CITES wordt regelmatig bestookt met verzoeken van Afrikaanse naties om toestemming voor de verkoop van bestaande voorraden ivoor.

Het IFAW blijft er bij politici op aandringen zich tegen elke vorm van ivoorhandel te verzetten zolang er olifanten gedood worden om hun ivoor. Maar wettelijke verdragen alleen zijn niet genoeg om een eind te maken aan de handel.

We geven training aan de parkwachters die de olifanten tegen stropers moeten beschermen en voorzien douaneambtenaren van de middelen om smokkelaars te kunnen onderscheppen en aan te houden. We hebben over de hele wereld onderzoek gedaan naar de illegale ivoorhandel. Steeds meer handel vindt via internet plaats. Wij roepen iedereen op om er bij politici op aan te dringen een eind te maken aan de ivoorhandel en om steun te geven aan alle inspanningen die gericht zijn op de bescherming van olifanten.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.
tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

tenBoma is onze beste kans om stropers te stoppen.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren