Vernietiging en versnippering van leefgebied vormen de grootste bedreigingen voor populaties wilde olifanten in zowel Afrika als Azië.

Aan de hand van een beheeraanpak op landschapsniveau zet het IFAW zich in voor de bescherming van kritieke leefgebieden voor olifanten, onder andere door de veiligheid van parken en de verbindingsroutes daartussen te verbeteren. Ook zoeken we naar oplossingen om conflicten tussen mensen en olifanten te voorkomen en stimuleren we gemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien op een wijze die niet schadelijk is voor olifanten en waarbij we die gemeenschappen zoveel mogelijk bij al deze initiatieven betrekken.

Het IFAW gelooft in een allesomvattende beleidsmatige aanpak van de bescherming van leefgebieden voor olifanten, een benadering die verder gaat dan de bescherming van afzonderlijke landschappen of parken.

Het IFAW werkt samen met professor Rudi van Aerde van de Conservation Ecology Research Unit (CERU) van de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika, bij het onderzoek naar olifantenpopulaties in zuidelijk Afrika. We hopen zo een objectieve en wetenschappelijk verantwoorde basis te leggen voor beleidsvorming op het gebied van landschapsbeheer en natuurbescherming . CERU stelt de omvang van populaties vast en bestudeert hoe ruimtelijke dynamiek en populatievariabelen (geboorte, sterfte, groeitempo etc.) met de tijd veranderen. Ook doet men onderzoek naar de interactie van olifanten met mensen en de dieren- en plantenwereld in hun omgeving.

Met dit werk legt CERU een stevig fundament voor de bescherming van leefgebieden van olifanten. Ook andere gerenommeerde wetenschappers leveren hieraan een bijdrage, zoals Cynthia Moss en Vicki Fishlock in het Keniaanse Amboseli National Park.

Dankzij het onderzoek van dr. Moss naar gedragspatronen zijn we veel beter in staat om samen met de Kenya Wildlife Service te werken aan ethisch verantwoord natuurbeheer in het landschap van Amboseli.

In samenwerking met de School for Field Studies en de Kenya Wildlife Service volgt het IFAW ook de verplaatsingen van olifanten door het landschap met behulp van satellietzenders die bij een aantal dieren zijn aangebracht. Aan de ontvangen gegevens ontlenen we waardevolle informatie over trekroutes en andere gebieden buiten het park, die ook beveiligd moeten worden om de toekomst van de olifanten in Amboseli duurzaam te kunnen waarborgen.

Meer informatie over onze projecten:

Kenia, Amboseli National Park

India, Manas National Park

Malawi, Liwonde National Park

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren