Samenwerking voor betere zorg voor het welzijn van wilde dieren

De afdeling Wildlife Rescue van het IFAW werkt samen met organisaties en coalities over de hele wereld om ‘best practices’ en standaarden voor dierenwelzijn te formuleren voor wilde dieren in zowel de vrije natuur als in tijdelijke of permanente gevangenschap. Voor dat doel zijn we relaties aangegaan met organisaties als de International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC) en de Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS). Onze deskundigen hebben geadviseerd inzake internationale standaarden zoals de richtlijnen van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) voor het terugzetten van dieren in de natuur en protocollen voor de rehabilitatie van bedreigde diersoorten zoals de Amoertijger in het verre oosten van Rusland.

Het IFAW steunt en participeert ook in initiatieven om gespecialiseerde hulpverleners en dierkundigen bijeen te brengen, zoals bij workshops en conferenties die door de Pan African Sanctuary Alliance (PASA), de Bear Care Group, en de International Association for Bear Research and Management (IBA) werden georganiseerd. In oktober 2013 trad het IFAW samen met GFAS op als organistor van de eerste ooit gehouden workshop over toevluchtsoorden voor grote katten waarbij medewerkers van een groot aantal opvangfaciliteiten in de VS elkaar ontmoetten en informatie uitwisselden. Die workshop leidde ook tot het opzetten van een ‘best practices’ werkgroep die zich ten doel stelde om de standaarden voor de verzorging van grote katten aanzienlijk aan te scherpen en om opvangfaciliteiten duurzamer te maken en beter te beheren.

Via de relaties die tijdens de ‘grote katten workshop' zijn ontstaan, heeft het IFAW een alarmeringssysteem ontwikkeld dat het mogelijk maakt om voor katten die gered zijn zo snel mogelijk de juiste faciliteiten met de vereiste capaciteit beschikbaar te hebben.