Redding voor bruine beren in Rusland

Wereldwijd staan veilige leefgebieden voor beren zwaar onder druk. De mens is bezig om deze leefgebieden in hoog tempo te vernietigen. Tot overmaat van ramp wordt er in diverse landen ook nog steeds op beren gejaagd.

IFAW’s Bear Rescue Centre in Rusland heeft tot nu toe al ruim 200 beren opgenomen en weer in het wild uitgezet.

Dit baanbrekende project, dat vanuit de Russische plaats Bubonitsy wordt uitgevoerd, wordt intussen wereldwijd erkend als het beste modelproject voor de rehabilitatie van beren. De succesvolle rehabilitatietechnieken die het IFAW daar ontwikkeld heeft, delen we met andere berenprojecten over de hele wereld.

Jacht op bruine beren

In Rusland werd jarenlang door rijke 'trofeeënjagers' ca. € 1.400,- neergeteld om deel te mogen nemen aan een jacht op bruine beren tijdens hun winterslaap! De beren werden door blaffende honden uit hun winterslaap gewekt en zodra ze hun kop uit het hol staken, schoten de jagers op ze.

Als een wijfje met jongen wordt gedood, loopt het met haar jongen meestal slecht af. Jongen die achterblijven, vriezen dood of komen om van de honger. Andere beertjes worden door mensen uit die streek als huisdier verkocht of aan rondtrekkende circussen en dierentuinen aangeboden. Bovendien is er vanuit jachtrestaurants vraag naar berenvlees.

Sinds 1997 ondersteunt het IFAW projecten om weesbeertjes te redden en rehabiliteren. We hebben ook actief campagne gevoerd om een eind te maken aan die laffe winterjacht en met succes: in 2011 voerde Rusland eindelijk de nieuwe ‘Regelgeving inzake de Jacht’ in. Hierdoor is het jachtseizoen voor beren aanzienlijk verkort en geldt een algeheel jachtverbod tijdens de winter, wanneer de beren in hun holen verblijven.

Redding voor jonge beertjes

Ons opvangcentrum redt weesbeertjes die soms nog maar enkele dagen oud zijn. In het IFAW Bear Rescue Centre, zo'n 350 kilometer ten noordwesten van Moskou, worden beren met de fles gevoed en verzorgd. Als ze oud genoeg zijn, worden ze in een groot omheind natuurgebied vrijgelaten. Daar leren ze in een veilige omgeving alles wat nodig is om in een bos te overleven. Wanneer ze oud genoeg en voldoende geacclimatiseerd zijn, worden ze uitgezet in de vrije natuur, zo dicht mogelijk bij de plek waar ze ooit werden gevonden.

We hebben geassisteerd bij de bouw van een nieuw opvangcentrum voor beren, met onder andere een aparte observatieruimte. Daarnaast hebben we de aanleg van een drinkwaterput financieel mogelijk gemaakt, evenals een ondergronds verblijf voor welpen. Ook kochten we voer, medicijnen en andere benodigdheden voor dit opvangcentrum.