Redden van chimpansees

IFAW is medebestuurder van de Chimpanzee Sanctuary and Wildlife Conservation Trust, die het beheer voert over het Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary, een Oegandees tehuis voor weeschimpansees. Elk jaar helpt het IFAW het toevluchtsoord sinds de oprichting in 1998. De andere bestuurders zijn: Born Free Foundation, Jane Goodall Institute, Uganda Wildlife Education Centre Trust, Environmental Conservation Trust of Uganda, en het Zoological Park Board of New South Wales.

De CSWCT staat een integrale aanpak voor de bescherming van chimpansees voor en is ook intensief betrokken bij projecten om wildklemmen en strikken op te ruimen, voorlichtings- en bewustmakingsprogramma’s, ecotoerisme-initiatieven, en projecten om chimpansees in hun natuurlijke omgeving te observeren. De doelstellingen van CSWCT zijn:

  • Het instellen, beheren en onderhouden van een of meer toevluchtsoorden om gedurende langere tijd chimpansees te verzorgen die wees zijn, of in de steek zijn gelaten, in beslag zijn genomen van smokkelaars of door andere oorzaken in nood verkeren.
  • Het ontwikkelen van educatieve programma’s en bewustmakingscampagnes om meer kennis van en waardering voor dieren als chimpansees en hun leefgebieden te genereren.
  • Bijdragen aan het behoud van in het wild levende chimpanseepopulaties en hun natuurlijke leefomgeving en het ondernemen van activiteiten ter bevordering van de duurzame bescherming van in het wild levende soorten en hun leefgebieden.
  • Zorgen voor passende veterinaire zorg op Ngamba Island die aan de hoogste normen van gezondheidszorg voor dieren voldoet.

Het IFAW helpt de Pan African Sanctuary Alliance (PASA) al sinds de oprichting in 2005 en heeft al diverse malen financiële steun en deskundig advies geleverd voor de redding van mensapen en het opzetten van de toevluchtsoorden waar deze dieren worden ondergebracht.

De doelstellingen van PASA zijn:

  • Waarborgen dat in alle toevluchtsoorden en rehabilitatiecentra in Afrika de hoogste standaarden voor zorg worden gehanteerd en dat wordt gewerkt aan de hand van duidelijk vastgelegde en consequente beleidsregels.
  • Substantiële invloed uitoefenen op factoren die de grootste problemen vormen voor primaten, namelijk de handel in bushmeat, de handel in huisdieren en verlies van leefgebied.
  • Waarborgen dat alle geconfisqueerde Afrikaanse primaten op de juiste wijze en efficiënt worden behandeld en overgebracht worden naar faciliteiten in het land van herkomst. Op die manier worden de CITES-regels consequent en effectief toegepast terwijl de internationale illegale handel in primaten wordt bestreden.