Geschiedenis van het IFAW Marine Mammal Rescue and Research team

Het IFAW komt al sinds de jaren '80 in en rond Cape Cod in actie om gestrande dieren te redden. Er kwam toen een soort informele samenwerking tot stand tussen dierenwelzijnswerkers en natuurbeschermers in die regio, met als doel het redden van gestrande zeezoogdieren onder auspiciën van het New England Aquarium.

Ook al heeft de groep zijn aanpak van strandingen sindsdien sterk verbeterd, steeds meer groeide het besef dat er behoefte was aan een onderling meer samenhangende organisatie die 24 uur per dag paraat zou kunnen staan. Een aantal van deze organisaties, waaronder het IFAW, stond vervolgens aan de wieg van het Cape Cod Stranding Network (CCSN). We zijn dit netwerk jarenlang financieel blijven steunen, tot het in 2007 officieel onderdeel van het IFAW werd.

Dit team, dat nu officieel bekend staat als het Marine Mammal Rescue and Research team (Reddings- en Onderzoeksteam Zeezoogdieren), heeft sindsdien belangrijke vorderingen gemaakt. We noemen er enkele:
• Een kortere reactietijd, waardoor de overlevingskansen van gestrande zeezoogdieren toenemen.
• De beschikbaarheid van geavanceerde technische middelen, waarmee we reddingsacties effectiever kunnen uitvoeren.
• Van de ervaring van onze strandingsspecialisten en de zeer geavanceerde kennis die binnen ons team aanwezig is, wordt nu wereldwijd dankbaar gebruik gemaakt.

Als internationaal toonaangevende organisatie op het gebied van hulp aan zeezoogdieren zijn we gevraagd te komen helpen bij strandingen in Argentinië en Madagaskar. Ook worden we regelmatig gevraagd voor het geven van training door heel de VS en in India en Trinidad.

Doordat we wereldwijd in actie komen, kunnen we onze unieke kennis en ervaring op het gebied van strandingen met vele anderen delen en nuttige kennis en informatie uitwisselen, maar ook van de ervaringen van anderen leren. Via deze samenwerkingsinitiatieven blijven we getrouw aan onze missie om bij te dragen aan het welzijn en de bescherming van zeezoogdieren.