Bescherming voor pinguïns

Pinguïns worden door vele gevaren bedreigd – door de natuur, maar ook door de mens. Twee projecten zijn illustratief voor de pogingen van het IFAW om kwetsbare pinguïnpopulaties te beschermen.

Redding voor pasgeboren Afrikaanse pinguïns
In een aantal pinguïnkolonies, waaronder Dyer Island en Stoney Point nabij Kaapstad, Zuid-Afrika, worden veel pinguïns die pas aan het eind van het broedseizoen uit het ei komen, door hun ouders in de steek gelaten. Als het warmer wordt en de volwassen dieren zoals elk jaar beginnen te ruien, zijn ze niet in staat om te zwemmen en kunnen ze dus ook geen voedsel zoeken voor hun jongen.

Kuikens die in de natuur aan zichzelf zijn overgeleverd, zijn gedoemd te sterven. En de populatie Afrikaanse pinguïns loopt toch al zo snel terug. Maar dankzij het IFAW en de Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) worden hongerige kuikens gered en gedurende ongeveer drie maanden verzorgd. Daarna kunnen de dieren worden uitgezet in de kolonies waarvan ze deel uitmaken.

Pinguïnnetwerk Zuid-Amerika

Elk jaar weer wordt afschuwelijk dierenleed onder pinguïns veroorzaakt in de kustwateren van Argentinië, Uruguay en Brazilië. De boosdoeners zijn schepen die er illegaal de olie uit hun ruim dumpen.

Om de met olie besmeurde vogels te redden, startte het IFAW met het Penguin Network Project. Bij dit project zijn nu acht natuurbeschermingsorganisaties betrokken, die helpen bij het reinigen van dieren en bij het ringen van vogels, zodat we na hun vrijlating kunnen volgen hoe ze het maken.