Hulp aan gemeen-schappen

We verlenen hulp aan gemeenschappen waar honden en katten problemen opleveren
We verlenen hulp aan gemeenschappen waar honden en katten problemen opleveren

Het IFAW komt al decennia lang dieren wereldwijd te hulp. Daardoor hebben we een brede ervaring kunnen opbouwen en een goed begrip ontwikkeld van de problemen die zich kunnen voordoen. En dat komt nergens beter tot uiting dan in ons Huisdierenprogramma, waarmee we het leed van veel honden en katten verlichten.

Vanuit ons basisprincipe Verantwoorde Zorg helpen we gemeenschappen die hulp nodig hebben bij de omgang met hun honden- of kattenpopulatie of waar zieke, agressieve, of overlast veroorzakende dieren conflicten tussen mens en dier dreigen te veroorzaken. Door de voorkomende problemen te evalueren en oplossingen te bieden, dragen we bij aan het welzijn, de gezondheid en veiligheid van dieren, nu en in de toekomst. 

Zijn er in uw omgeving problemen met honden en katten? Lees dan onderstaand materiaal en deel het met anderen. Deze informatie is samengesteld op basis van de expertise van het IFAW en de sterke samenwerking die we met onze partners wereldwijd hebben opgebouwd.

Word donateur
Ons werk kunnen wij niet doen zonder jouw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Ons werk kunnen wij niet doen zonder jouw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Word donateur

Ons werk kunnen wij niet doen zonder uw steun. Steun ons, word donateur en help de dieren.

Andere manieren om te doneren