Het IFAW maakt zich sterk voor dierenwelzijn en verantwoorde huisdierzorg in China

China kent geen dierenwelzijnswetgeving op nationaal niveau. Er zijn ook geen wetten die huisdieren beschermen tegen slechte behandeling, verwaarlozing of zelfs regelrechte mishandeling. Nu het aantal mensen met een hond als huisdier toeneemt, is het belangrijker dan ooit om aandacht te besteden aan een verantwoorde omgang met huisdieren.

Een groeiend probleem

Pas in het afgelopen decennium is het houden van huisdieren in China populair geworden. Het aantal huisdieren in het land neemt snel toe, ondanks het feit dat eigenaren niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om ze goed te kunnen verzorgen. Heldere informatie over een goede verzorging en het gedrag van huisdieren is nauwelijks beschikbaar en er zijn simpelweg te weinig goede dierenartsen.

Eigenaren zijn vaak niet bereid hun huisdier te laten steriliseren, castreren of vaccineren, of ze willen hem niet aanlijnen of hun uitwerpselen opruimen. Dit zet het conflict tussen mensen met en zonder huisdier verder op scherp. De overheid grijpt dit maatschappelijke probleem aan als excuus om hondenbezitters allerlei beperkingen op te leggen. Het gevolg is dat discriminatie tegen hondenbezitters en intolerantie tegen huisdieren toenemen.

Sociale vooroordelen en het ontbreken van een effectief preventieprogramma tegen rabiës en goede voorlichting, leiden ertoe dat lokale gemeenten vaak hun toevlucht nemen tot het massaal afmaken van honden, ook wel ‘ruimingsoperaties’ genoemd.

Hoe het IFAW helpt

Sinds 1993 biedt het IFAW technische, materiële en financiële ondersteuning aan lokale hulpverleningsorganisaties, voorlichters en dierenartsen in meer dan 20 provincies.

Op structurele basis wordt steun gegeven op het gebied van onderdak, voedselvoorziening, diergeneeskundige hulp, adoptie en voorlichting over verantwoorde huisdierenzorg. Elk jaar werkt het IFAW rechtstreeks samen met Lucky Cats Rescue, voor de sterilisatie en castratie van meer dan 1500 katten en herplaatsing van ruim 300 dieren. Van 2010 tot 2012 werkte het IFAW nauw samen met lokale dierenartsen en gemeentelijke autoriteiten aan de ontwikkeling van een sterilisatie-/castratieproject in Beijing. Dit project is gericht op een diervriendelijke beheersing van de hondenpopulatie door middel van regelgeving, betere diergeneeskundige normen en het vergroten van het publieke bewustzijn door betere voorlichting.

Daarnaast helpt het IFAW ook bij hulpverlening aan dieren na natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen, waaronder recente aardbevingen, en een groot aantal hondenruimingsoperaties. Het verzet van het IFAW tegen dergelijke operaties heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat sinds 1998 elk jaar zo’n 2 tot 3 ruimingsoperaties konden worden voorkomen.

Naast onze reddingsoperaties en voorlichtingsprojecten, voert het IFAW actief campagne voor aanpassing van de Chinese wetgeving op twee cruciale punten. We dringen er bij steden en dorpen op aan regelgeving aan te nemen waarin aandacht wordt besteed aan rabiëspreventie en de beheersing van hondenpopulaties, en we maken ons sterk voor dierenwelzijnswetgeving die dierenmishandeling verbiedt, inclusief de meedogenloze hondenruimingen.

Met onze brede activiteiten in China legt het IFAW de fundering die uiteindelijk zal leiden tot een wijdverbreid diervriendelijke populatiebeheer en verantwoorde huisdierzorg.