Diergeneeskundige hulp in afgelegen Cree-gemeenschappen in het noorden van Canada

Op vijftien uur van Toronto, in het afgelegen taigagebied van de provincie Quebec, verleent het IFAW diergeneeskundige zorg aan de honden van de acht gemeenschappen van het Cree-volk, aan de oostkant van de James Bay.

Deze gemeenschappen hebben niet of nauwelijks toegang tot diergeneeskundige zorg, of hulp bij overlast, gezondheids- en veiligheidsproblemen gerelateerd aan de honden in hun omgeving. Het gevolg is dat dieren niet de juiste zorg krijgen, worden mishandeld en lijden onder onbehandelde ziektes en verwondingen. 

Sinds 2002 zet het IFAW zich via het Northern Dogs Project in voor een duurzaam, humaan beheer van hondenpopulaties in het gebied, via voorlichting en maatschappelijke ondersteuning, diergeneeskundige hulp, ondersteuning bij gemeentelijke verordeningen met betrekking tot honden en herplaatsingsinitiatieven.

Een einde maken aan inhumane beheersmaatregelen

Van oudsher werden honden binnen de Cree-gemeenschap ingezet als jachthond, sledehond en waakhond voor het kamp. Ze werden beschouwd als een belangrijk lid van het gezin. Naarmate het land van de Cree echter verder werd ontwikkeld, veranderde ook de rol van de honden. Ze zijn niet langer een hardwerkende 'partner', maar ze hebben ook nog niet de status van goed verzorgd gezelschapsdier bereikt.

Tegenwoordig worden honden met baas én zwerfhonden zonder baas beschouwd als een risico voor de gezondheid en beschouwd als overlast. Omdat de inwoners de overpopulatie van honden als een probleem zien, zijn de dieren vaak het slachtoffer van mishandeling, onwetendheid en verwaarlozing.

• Veel in de steek gelaten honden moeten het stellen zonder voldoende voedsel, water, onderdak en diergeneeskundige zorg en sterven door ondervoeding of barre weersomstandigheden.
• Zieke, gewonde en ongewenste honden en puppy’s worden opgespoord en gedood. Op zogenaamde “afschietdagen” wordt elke hond die niet is aangelijnd zonder pardon doodgeschoten.
• Niet alleen de honden lijden eronder, ook de schutters gaat het werk dat zij moeten uitvoeren niet in de koude kleren zitten.

Noordelijke gemeenschappen zoeken naar effectieve, humane oplossingen die een harmonieus samenleven van honden en mensen mogelijk maken.

Hoe IFAW’s Northern Dogs Project het verschil maakt

Elk jaar bezoekt een team van dierenartsen en voorlichters in het kader van IFAW’s Northern Dogs Project deze afgelegen, kansarme gemeenschappen. Ze brengen niet alleen een mobiele kliniek mee voor de broodnodige diergeneeskundige zorg, ze leren leden van de gemeenschap ook hoe ze kunnen toewerken naar stabiele, gezonde hondenpopulaties.

In de mobiele kliniek voeren de dierenartsen castraties/sterilisaties uit en worden vaccinaties uitgevoerd en ontwormingskuren toegediend. In één jaar worden zo’n 500 honden behandeld. En in slechts één dag worden 50 tot 200 dieren gevaccineerd en kunnen er 60 worden gesteriliseerd.

Voorlichting is een cruciaal instrument om de houding van mensen ten opzichte van (de verzorging van) honden te veranderen, met als uiteindelijk resultaat goed geïnformeerde, betrokken hondeneigenaren en gemeenschappen. Voorlichters bezoeken ruim 500 leerlingen en proberen meer mensen te bereiken via onder meer reclame, posters, radio-interviews en zelfs één-op-één-gesprekken.

Door op deze manier samen te werken met het Cree-volk hebben we verbetering gebracht in het leven van zowel de honden als de gemeenschap waarin ze leven.