Afrikaanse landen tekenen Verklaring van Bamako inzake olifanten

donderdag, 7 februari, 2008
Bamako, Mali
Vertegenwoordigers van 17 Afrikaanse landen ondertekenden na een twee dagen durend overleg in Mali een historisch document: de verklaring van Bamako inzake olifanten.
De volgende landen waren vertegenwoordigd: Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Sierra Leone, Guinee-Bissau, Kameroen, Ivoorkust, Togo, Nigeria, Ghana, Liberia, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Rwanda, Zuidelijk Soedan, Ethiopië en Kenia. De regeringen van Mali en Kenia traden als gastheer voor dit overleg op.

De Malinese Minister van Milieuzaken, Agatham AG Alhassan, steunt het bereikte akkoord: “Jammer genoeg hebben we maar erg weinig mensen en financiële middelen om de grote uitdagingen het hoofd te bieden waarvoor we ons gesteld zien: niet alleen de klimaatverandering, maar ook nietsontziende stropers die olifanten wreed afslachten en hun leefgebieden onveilig maken.”

De vergadering symboliseerde het gesloten front dat de eerder genoemde landen formeel hebben gevormd om olifanten voor uitsterven te behoeden en ivoorstropers te bestrijden. Op de genoemde terreinen werken deze landen overigens al jaren nauw samen; de nu ondertekende formele verklaring versterkt die samenwerking alleen maar.

“Dit is een belangrijk wapenfeit voor de landen waarin de olifant zijn leefgebied heeft”, aldus Patrick Omondi, hoofd taakgroep Diersoorten van de Kenya Wildlife Service.  “We stellen ons niet alleen gezamenlijk teweer tegen de afslachting van onze bedreigde olifanten, maar we slaan ook de handen ineen om duurzame strategieën te ontwikkelen voor de bescherming en het beheer van olifanten. Dit is van cruciaal belang om de levensvatbaarheid van olifantenpopulaties in stand te houden en op die manier ook meer toeristen te trekken.

“Het stemt tot tevredenheid dat gelijkgezinde landen overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop uitvoering gegeven zal gaan worden aan de besluiten die tijdens de 14e Conferentie van Partijen van CITES (de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten) met betrekking tot de internationale ivoorhandel zijn genomen. Met name de ontwikkeling van een Afrikaans Actieplan voor de bescherming van olifanten is een belangrijke stap in dit proces,” aldus Omondi.

Kevin Shields, Directeur van het Wildlife and Habitat Program van IFAW (International Fund for Animal Welfare – www.ifaw.org) die bij de organisatie van het tweedaags overleg betrokken was, prees de gedelegeerden voor wat ze hadden bereikt. “Door uw enthousiasme, inzet en vertrouwen is al heel wat moois tot stand gekomen, zoals vorig jaar juni. En vandaag heeft u een eerste stap gezet op de weg die zal moeten leiden tot de redding van deze schitterende diersoort. Het zal een moeilijke weg zijn, maar wel een begaanbare. Het is misschien de enige kans om olifanten en hun leefgebieden hoop en een goede toekomst te bieden.”

Post a comment