Geharmoniseerde regelgeving voor welzijn en gezondheid van honden en katten in Europa

maandag, 1 november, 2010
(Den Haag– 29 oktober 2010) – Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) is verheugd dat een werkgroep van de Europese Raad heeft ingestemd met een voorstel om het welzijn en de gezondheid van honden en katten in de Europese Unie beter te beschermen. Dit is een eerste en tevens zeer belangrijke stap op weg naar geharmoniseerde regelgeving ter bescherming van gezelschapsdieren.

De Europese lidstaten verschillen onderling zeer sterk wat betreft wetgeving voor het welzijn en de gezondheid van honden en katten. Tegelijkertijd zijn de binnengrenzen van de Europese Unie verdwenen. Malafide puppyhandelaren en –fokkers maken daar handig gebruik van. Jaarlijks komen duizenden zieke, doorgefokte en niet gesocialiseerde puppies uit Oost-Europa in Nederlandse huiskamers terecht. Met alle gevolgen van dien voor mens en dier.

“Geharmoniseerde wetgeving binnen de EU zou niet alleen bijdragen aan de vermindering van wreedheid van puppyfokkerijen, maar vermindert ook de gezondheidsrisico’s voor mens en huisdier als gevolg van onvoldoende transport- voorschriften”, volgens Rikkert Reijnen, campaigner IFAW Nederland.

Een undercoveronderzoek dat in juni op SBS6 door Alberto Stegeman openbaar werd gemaakt, liet de vreselijke omstandigheden zien waaronder puppies worden gefokt in EU- landen met slechte dierenwelzijnwetgeving. Vervolgens werd aangetoond hoe deze dieren illegaal worden getransporteerd naar Nederland en worden verkocht aan nietsvermoedende Nederlanders. Het IFAW heeft, naar aanleiding van dit schokkende onderzoek, aangedrongen op Europese regelgeving met als doel het welzijn en de gezondheid van deze dieren in heel Europa beter te beschermen.

“Dit is een historisch moment. De malafide hondenhandel moet stoppen en Brussel ziet dit nu ook in” aldus Reijnen. “Specifiek wordt gemikt op een regeling voor chippen, registratie en tracering van honden en katten in alle Europese lidstaten. Wanneer dit goed wordt uitgevoerd, heeft de wetgever straks een effectief middel in handen om malafide handelaren op te sporen en te bestraffen”.

Post a comment

Mediacontact

Rikkert Reijnen
Contact phone:
+31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 6 24 58 00 29
Contact email: