Nieuwe Japanse regering aangespoord de walvisvloot terug te roepen.

vrijdag, 20 november, 2009
Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) spoort de nieuwe regering van Japan aan haar walvisvloot terug te roepen, welke op weg is naar Antarctica voor de wrede jacht op zo’n 1.000 walvissen.

Ondanks mondiale druk en tegen verscheidende internationale wetten in, heeft de Japanse walvisvloot de haven verlaten op weg naar de Zuidelijke IJszee om daar 935 dwergvinvissen en 50 bedreigde vinvissen te schieten.

Ondanks een wereldwijd verbod op de commerciële walvisjacht, jaagt Japan op walvissen in Antarctica onder de noemer van “wetenschappelijke walvisvangst”. Er zijn echter vrijwel geen resultaten van dit reeds langlopende “onderzoek” en met het uitbreiden van de quota en de verkoop van walvisvlees in Japanse supermarkten en restaurants is dit duidelijk een vorm van commerciële walvisvangst.

“Toen de nieuwe minister-president Hatoyama aan de macht kwam, beloofde hij een ommekeer in het binnenlandse en internationale zeebeleid van Japan. Maar wat betreft de walvisvaart blijft het hetzelfde verhaal – “overheidsbureaucraten steunen deze schijnwetenschap terwijl de zee rood kleurt,” aldus Rikkert Reijnen, campaigner van het IFAW. “Wij dringen er bij zowel de minister-president als de minister van buitenlandse zaken – Okada – op aan om de Japanse walvisvloot terug te roepen en voor de 21e eeuw een nieuwe koers te varen ten behoud van de walvissen.”

De toekomst van de walvisvangst is een van de onderwerpen die volgende maand besproken zal worden tijdens een geheime vergadering het IWC (Internationale Walvisvaart Commissie) in Seattle, Washington. Japan heeft eerder aangekondigd dat het van plan zou zijn tijdens de besprekingen het harpoeneren van 50 bultrugwalvissen op te schorten, maar dit zal niet met de rest van haar zogenaamde ‘wetenschappelijke’ walvisjachtprogramma gebeuren.

Sinds 1987 hebben Japanse walvisvaarders 9.394 walvissen in de Zuidelijke Oceaan gedood. In die periode maakten de Japanners voor het eerst gebruik van de dekking ‘wetenschappelijk onderzoek’ om zo het internationale verbod op de walvisjacht te omzeilen.

EINDE

Noot voor de redactie:

Juridische analyses door internationale panels van onafhankelijke juridische deskundigen, bijeengeroepen in Parijs, Londen en Sydney, zijn tot het besluit gekomen dat de Japanse walvisjacht in overtreding is met de verschillende internationale wetten en verdragen. Deze bevatten de IWC verordeningen, het Antarctisch Verdrag en het CITES verdrag (de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dier- en Plantsoorten).

Een groep van zes IWC-landen, waaronder Japan, komt op 4 december in Seattle bijeen achter gesloten deuren, om verder te onderhandelen over de toekomst van de walvisjacht. Het IFAW vreest dat dergelijke gesloten deuren onderhandelingen kunnen leiden tot de opheffing van het verbod op de commerciële walvisvangst in een bepaalde vorm.

Het verbod op de commerciële walvisvangst moet juist worden versterkt, en niet verzwakt, nu walvissen over de hele wereld meer dan ooit bedreigd worden door de walvisvangst, botsingen met schepen, verstrikking in netten, verontreiniging en het door de mens veroorzaakte lawaai.

Uit een IFAW rapport eerder dit jaar, komt naar voren dat de totale economische waarde van het walvistoerisme wereldwijd nu meer dan 2 miljard dollar oplevert.
www.ifaw.org/whalewatchingworldwide 

 

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+ 31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 6 14 15 47 58
Contact email: