Siberische tijgers in gevaar

maandag, 19 oktober, 2009
Het aantal Siberische tijgers in het Russische verre oosten is gedaald met 30-40% in de afgelopen vier jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan stroperij en de aantasting van het habitat. Dit zegt  een studie van de Siberian Tiger Monitoring Program, een programma gecoördineerd door de Wildlife Conservation Society (WCS) en gefinancierd door het Red de Tijger Fonds en het Wereld Natuur Fonds (WWF).  Het IFAW en een coalitie van andere niet-gouvernementele organisaties inclusief WCS en WWF zijn op zoek naar onmiddellijke acties om dit tij te keren.

Officiële schattingen van het aantal Siberische tijgers in Rusland zijn afkomstig van een reeks onderzoeken . Tijdens het laatste onderzoek, uitgevoerd in 2005, bleek dat er nog 428 tot 502 in het wild levende tijgers waren in Rusland (in 1995 werden er 415 tot 476 tijgers gemeld). Deze resultaten suggereren dat het aantal tijgers stabiel is gebleven gedurende die periode van 10 jaar.

Sinds 1998 zijn tijgers en hun prooien geteld binnen 16 onderzoeken over totaal 23,555 km2 (meer dan 9000 vierkante mijl), welke 15 – 18% van het tijger habitat vertegenwoordigt. In 2009 zijn er slechts 56 volwassen tijgers geteld binnen deze eenheden, welke een daling van 60% vertegenwoordigen van het 12-jarig gemiddelde.
Wanneer monitoring sites aangeven wat er op andere plekken binnen hun bereik gebeurd kunnen aantallen onder de 300 komen, een daling van de het in 2005 getelde aantal van  428 tot 502.

Drie hoofdfactoren hebben bijgedragen aan de alarmerende afname van de Russische tijger populatie, aldus Dr. Maria Vorontsova, directeur IFAW in Rusland. “Stroperij, een herstructurering door de overheid wat heeft gezorgd voor het opdrogen van fondsen voor natuurbeschermingsorganisaties in Rusland, en een daling in tijgerprooisoorten zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen. Alle drie de factoren dienen aangepakt te worden, willen we de resterende tijgers van Rusland redden.

Van deze factoren is de meest drijvende kracht achter de achteruitgang de stroperij.  Er is nog altijd een groeiende markt voor de levering van tijgerbotten en andere tijgerronderdelen welke worden gebruikt in traditionele Chinese medicijnen.
Commerciële stroperij is ook een grote bedreiging voor het voortbestaan van de tijgers in India. Volgens de nationale cijfers in januari 2008 bleken er slechts 1.411 tijgers in leven. Dit is in vergelijking met de 3.508 tijgers in 1997 een drastische daling van maar liefst 60%.

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+ 31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 31 6 14 15 47 58
Contact email:

Deskundigen

Vice President, Hoofd Internationale Activiteiten en Programma's
President en Algemeen Directeur
Céline Sissler-Bienvenu, Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Directeur Frankrijk en Franstalig Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Regiodirecteur Midden-Oosten en Noord-Afrika
Dr. Maria (Masha) N. Vorontsova, Regiodirecteur Rusland en GOS
Regiodirecteur Rusland en GOS
Faye Cuevas, Esq.
Senior Vice President
Grace Ge Gabriel, Regiodirecteur Azië
Regiodirecteur Azië
Kelvin Alie, Vice-president IFAW, Hoofd Programma Dierenwelzijn en Natuu
Vice-president IFAW
Rikkert Reijnen, Hoofd Programma Wildlife Crime
Hoofd Programma Wildlife Crime
Country Representative IFAW Duitsland
Country Representative IFAW Duitsland
Tania McCrea-Steele, Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Internationaal Projectleider Wildlife Crime
Vivek Menon, Senior adviseur bedrijfsvoering en filantropie
Consulting Senior Adviseur van de CEO voor Strategische Partnerschappen en Filantropie