Verbod op zeehondenproducten in afrondende fase - – Europese markten sluiten officieel in 2010

maandag, 27 juli, 2009
(Brussel, 27 juli 2009) – De Raad van de Europese Unie heeft vandaag de verordening aangenomen voor het verbod op de handel van alle zeehondenproducten in de EU. Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) juicht deze goedkeuring toe als de laatste stap voor de uitvoering van deze belangrijke wetgeving. Het verbod is een belangrijke overwinning voor het IFAW in haar 40 jaar durende campagne om Canada's commerciële zeehondenjacht te beëindigen.

"Er heerst een heerlijk gevoel vandaag, na jaren van hard werken," aldus Marcel Bertsch, directeur van IFAW Nederland. "Al dit jaar hebben we gezien hoe het vooruitzicht van het verbod de zeehondenjacht heeft getemperd en het leven van duizenden zeehonden heeft gered. Gedurende het komende jaar zullen we nauwlettend toezien op het uitvoeringsproces tot het verbod ingesteld wordt tijdens de zomer van 2010. Wij verwachten dat de onvermijdelijke teruggang in de commerciële zeehondenjacht de komende jaren doorzet, totdat deze voor eens en voor altijd is weggevaagd."


De Canadese regering heeft duidelijk gemaakt dat zij de komende maanden en jaren handelsbesprekingen met de EU zal blijven nastreven, ongeacht dit handelsverbod.


De financiële bijdrage van de Canadese zeehondenjacht is meer dan gecompenseerd door de indirecte subsidies en de kosten van de jacht. Volgens de website van de Canadese regering had de commerciële zeehondenjacht van 2009 een waarde van minder dan € 1 miljoen. Dit in tegenstelling tot een deal die de Canadese regering hoopt te sluiten met de EU om het handelsverkeer uit te breiden met € 26 miljard.


Het IFAW steunt Oostenrijks symbolische beslissing om zich te onthouden van stemming voor het verbod, in protest tegen de uitzonderingen in de wetgeving. Het IFAW is van mening dat zelfs met deze vrijstellingen er effectief een einde zal komen aan de handel in zeehondenproducten in Europa en dat alle compromissen in de wetgeving aanvaardbaar zijn in het licht van de enorme stappen voorwaarts voor dierenwelzijn.


De onthoudingen van Roemenië en Denemarken waren ongelukkig want ze toonden duidelijk aan dat economisch gewin belangrijker is dan dierenwelzijn.


"Hoewel de EU laat blijken dat het ernst is met het behoud van haar positie als een morele leider in de wereld, hebben Denemarken en Roemenië van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te tonen dat ze liever hun goede naam riskeren dan mogelijke winst mis te lopen," zet Bertsch voort.


IFAW heeft al vele jaren ingezet voor het handelsverbod op zeehondenproducten. Belangrijke mijlpalen waren zowel het Belgische als Nederlandse nationale handelsverbod op zeehondenproducten. "België was het eerste EU-land, met Nederland niet heel lang erna, dat een standpunt innam over deze weerzinwekkende industrie.


Zonder deze verboden hadden we dit enorme succes vandaag waarschijnlijk niet bereikt. IFAW supporters over de hele wereld zijn België en Nederland en hun bevolking dankbaar voor hun vitale rol in een snellere teloorgang van deze verouderde en onnodige industrie", volgens Bertsch.


IFAW doet een beroep op het publiek om de druk te vergroten op Canada, door contact op te nemen met hun Canadese ambassades en te eisen onmiddellijk een einde te maken aan Canada's commerciële zeehondenjacht.


Online tools voor het versturen van berichten naar ambassades zijn beschikbaar op www.stopdezeehondenjacht.nl

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+ 31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 31 6 14 15 47 58
Contact email: