Ernstig bedreigde grijze walvis krijgt nieuwe kans tot overleven - Russische energieconsortium stopt seismische activiteit

dinsdag, 28 april, 2009
Het Russische ‘Sakhalin Energy Investment’ heeft besloten te stoppen met haar seismisch onderzoek in de voedselgebieden van de grijze walvis. Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) juicht het besluit toe.
Dit besluit volgt op aanbevelingen van wetenschappers van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) te stoppen met de seismische activiteiten, die verband houden met de winning van  olie-en gas aan de noordoostelijke kust van het Russische Sakhalin eiland.

Het advies orgaan van de IUCN heeft een moratorium op seismische activiteiten in het gebied aanbevolen dat op zijn minst dit jaar moet blijven bestaan. De aanbeveling geldt niet alleen voor Sakhalin Energy Investment, maar ook voor anderen ondernemingen die werkzaam zijn in Noordoost Sakhalin, waar deze kritisch bedreigde walvissoort ernstig wordt beïnvloed door dergelijke activiteiten.

“Dit is een grote overwinning voor de grijze walvis”,  aldus Patrick Ramage, directeur van het Walvis programma van het IFAW. “Eerste klas wetenschap en verantwoord ondernemen bieden de meest bedreigde walvis van onze planeet een kans te overleven. Wij hopen dat Exxon, BP en andere betrokken bedrijven ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen.”

De grijze walvis werd herontdekt door Russische wetenschappers tijdens een onderzoek naar de visstand langs de kust van het Russische Sakhaklin eiland. Eerst werd nog gedacht dat deze walvis door de commerciële walvisjacht was uitgestorven. Met een huidige populatie van ongeveer 130 walvissen, waarvan slechts 25 geslachtrijpe vrouwtjes, is de westelijke grijze walvis de meest bedreigde walvissoort ter wereld. Ze worden nu opnieuw ernstig bedreigd door nieuwe olie-en aardgas winprojecten in hun enige voedselgebied. Er is wetenschappelijk bewijs dat de dood van één geslachtsrijp vrouwtje per jaar, gedurende drie opeenvolgende jaren, ertoe kan leiden dat de populatie binnen 15 jaar uitsterft.

Sinds 2000 verricht het IFAW onderzoek naar de grijze walvis en financiert wetenschappelijk onderzoek van een Russisch-Amerikaans team. Hun bevindingen waren cruciaal bij het veiligstellen van de officiële "ernstig bedreigde" status op de Rode lijst van IUCN Op dit moment is het IFAW de enige NGO die toezicht houdt op de status van deze populatie grijze walvissen.

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+ 31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 31 6 14 15 47 58
Contact email: