Geen ivoorhandel meer op eBay

dinsdag, 21 oktober, 2008
Het IFAW juicht het besluit van eBay toe om per 1 januari 2009 een wereldwijd verbod op verkoop van ivoor van olifanten in te voeren en doet een beroep op alle andere internetbedrijven hun voorbeeld te volgen.
eBay’s beslissing werd aangekondigd enkele uren vóór het uitbrengen van IFAW's nieuwste rapport, dat aantoont dat de handel op internet in wilde planten en dieren een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van de olifanten en tal van andere bedreigde soorten.

Het IFAW Nederland is hierover zeer verheugd aangezien gesprekken in het verleden met Marktplaats en eBay Nederland niet tot echte acties hebben geleid om de handel in wilde dieren van hun sites te bannen. Met dit nieuwe eBaybeleid gaat het IFAW er dan ook vanuit dat naast eBay Nederland ook haar dochteronderneming Marktplaats het verbod door zal voeren en eindelijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en methodes ontwikkelt om ivoorverkopen te voorkomen.

Het IFAW-rapport ‘Dood via het toetsenbord - een onderzoek naar de illegale handel in wilde dieren op het wereldwijde web’, komt voort uit een zes weken durend onderzoek waarin ruim 7.000 producten van wilde dieren op 183 websites in 11 landen aangetroffen werden. In het rapport wordt eBay als hoofdschuldige aangewezen, omdat deze veilingsite verantwoordelijk is voor bijna tweederde van de wereldwijde internethandel in producten die van exotische dieren afkomstig zijn. Het rapport wordt vandaag gepubliceerd. 

Met 73% van alle te koop aangeboden producten scoort ivoor van olifanten duidelijk het hoogst. Exotische vogels nemen met 20% een tweede plaats in, maar ook primaten, grote katten en andere dieren vallen volgens het rapport ten prooi aan de digitale handel in levende dieren en producten van wilde dieren.

"Het IFAW feliciteert eBay met deze belangrijke stap om olifanten te beschermen. Met deze uitkomsten en het initiatief dat eBay neemt, is er geen twijfel meer mogelijk dat alle internetaanbieders hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel in de dreigende ondergang van een aantal diersoorten. De handel in wilde dieren via deze sites moet streng gereguleerd worden en ivoor van olifanten mag natuurlijk helemaal niet meer worden aangeboden”, aldus Marcel Bertsch, directeur IFAW Nederland. eBay heeft nu de standaard bepaald om olifanten te beschermen, en overheden en andere online-handelaren moeten hun voorbeeld volgen.”

De Nederlandse overheid heeft als reactie van de eerste rapporten ‘Gevangen in het Net’  en ‘Eenmaal, andermaal, uitgestorven…’ die het IFAW in 2006 en respectievelijk 2007 uitbracht, waar  schokkende resultaten in naar voren kwamen, aangegeven maatregelen te nemen.

Bertsch vervolgt: “De overheid heeft weliswaar capaciteit vrijgemaakt om internethandelaren op te sporen en steunt ze internationale initiatieven om de handel tegen te gaan, maar het zijn slechts hele kleine stappen om dit gigantische probleem, dat haar weerslag heeft op het voortbestaan van veel dieren, op te lossen. Om succesvol te zijn zal de Nederlandse overheid dan ook veel doortastender moeten zijn dan tot nu toe.’

In de internationale handel in exotische dieren gaan naar schatting jaarlijks miljarden dollars om. Deze zwarte markt doet qua omvang niet onder voor de internationale illegale drugshandel en wapenhandel. Elk jaar worden meer dan 20.000 olifanten in Afrika en Azië afgeslacht om aan de vraag naar ivoorproducten te voldoen. De Afrikaanse olifant en de Aziatische olifant zijn beschermde diersoorten krachtens zowel de Amerikaanse Wet op Bedreigde Diersoorten als de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES).

Op een enkele uitzondering na mag ivoor al sinds 1989 niet meer worden verkocht”, zegt Bertsch “Desondanks krioelt het op websites van de advertenties, waarin ivoren snuisterijtjes, armbanden en zelfs hele slagtanden worden aangeboden. Internethandelaren verdienen geld aan elk stukje ivoor dat via zijn site wordt verkocht, en al die stukjes ivoor komen van een dode olifant.”

 

Post a comment

Mediacontact

Petra Verkerk
Contact phone:
+ 31 70 335 50 11
Mobiele telefoon:
+ 31 6 14 15 47 58
Contact email: